Thông báo về việc ký xác nhận hồ sơ mở thẻ liên kết của sinh viên khóa 2210A

27/10/2022 15:16
Văn phòng khoa CNTT thông báo về việc ký xác nhận hồ sơ mở thẻ liên kết (thẻ sinh viên và thẻ ngân hàng) của sinh viên khóa 2210A, cụ thể như sau:
Tags:

1. Thời gian : Ngày 31/10/2022

Sáng: 8h00 - 10h30 

Chiều: 14h00 - 16h30

2. Địa điểm: Văn phòng Khoa - Tầng triệt - Khu giảng đường Khoa CNTT 96 Định Công

 

Chú ý: Khi đến ký xác nhận hồ sơ sinh viên cần mang theo CCCD để đối chiếu.

 

(479 lần xem)