HTTT - Xemina môn học Phân tích và Thiết kế Hướng đối tượng (học viên cao học ngành CNTT)

09/11/2022 14:04
Nhằm nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học, các học viên cao học ngành CNTT thực hiện nghiên cứu các chủ đề được giảng viên chuyên môn phân công và hướng dẫn.

Bộ môn Hệ thống Thông tin thông báo về buổi Xemina chuyên môn học phần Phân tích và Thiết kế hướng đối tượng (trình độ Thạc sĩ) được tổ chức:

- Thời gian: 8h30 thứ sáu ngày 11/11/2022.

- Địa điểm: P24, khu giảng đường Khoa CNTT, 96 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

- Danh sách các chủ đề được trình bày tại buổi Xemina: 

1. Phân tích thiết kế Hệ thống quản lý nhân sự tại Văn phòng Trung ương Đảng.

2. Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin tuyển sinh Đại học.

Bộ môn HTTT xin thông báo và kính mời các giảng viên, học viên và sinh viên có quan tâm đến tham dự.

(10527 lần xem)