Thông báo v/v Thẩm định văn bằng gốc (hệ Chính qui)

01/02/2023 13:12
Thông báo v/v Thẩm định văn bằng gốc (hệ Chính qui) Dành cho sinh viên các khóa chưa nộp bằng văn bằng gốc (THPT)

- Sinh viên, học viên khai thông tin qua Form và nộp văn bằng gốc tại văn phòng khoa cơ sở 2 96 Định Công.

- Link khai thông tin tại đây:https://forms.gle/GjGgRp4jmMEZptCJ8

- Hạn khai thông tin và nộp văn bằng gốc trước 04/02/2023

(7177 lần xem)