Bộ môn HTTT - thông báo về buổi sinh hoạt chuyên môn (Tech Talk) Phân tích và Thiết kế Hệ thống HK1 năm học 2022-2023

10/12/2022 15:24
Nhằm giúp sinh viên có thể tiếp cận được với các kiến thực tế của môn học Phân tích và Thiết kế hệ thống, Công nghệ phần mềm. Bộ môn HTTT kết hợp với Bộ môn CNPM triển khai buổi sinh hoạt chuyên môn (Tech Talk) môn học:

1.    Thời gian và địa điểm

 • Thời gian: 13h30 ngày thứ tư, 14/12/2022.
 • Địa điểm: P52 khu giảng đường Khoa CNTT, 96 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

2.    Báo cáo viên:

 • Chị Nguyễn Thu Hà.
 • CMC Global
 • Vị trí: quản lý dự án

3.    Nộidung:

 • Phân tích nghiệp vụ và các vấn đề thực tiễn
 • Kiểm thử phần mềm và các vấn đề thực tiễn.
 • Các case study cụ thể

4.    Thành phần:

 • Các giảng viên chuyên môn;
 • Cán bộ và giảng viên khác có quan tâm
 • Sinh viên thuộc lớp môn học Phân tích và Thiết kế Hệ thống thông tin “AAS7182022.007, AAS7182022.009, AAS7182022.006 AAS7182022.008”, Quản lý Dự án (AAB7152022.002);
 • Và các sinh viên khác có quan tâm.

Các bạn sinh viên tham dự lưu minh chứng và thực hiện sản phẩm chuyên môn được ghi nhận hoạt động chuyên môn khi đăng ký học tập theo chuyên ngành Hệ thống thông tin. Liên kết biểu mẫu lưu minh chứng hoạt động chuyên môn tại đây.

(1045 lần xem)