Thông báo v/v Tổ chức Seminar Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ CNTT tháng 12/2022

13/12/2022 20:28
Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện luận văn, Khoa CNTT đã triển quy trình thực hiện luận văn, trong đó hoạt động báo cáo nội dung luận văn tại một buổi Seminar được yêu cầu. Tại buổi Seminar này, học viên sẽ báo cáo các nội dung đã thực hiện, kết quả để nhận được sự đóng góp ý kiến từ các nhà khoa học, các giảng viên.
Tags:

1. Thời gian, địa điểm:

·    Thời gian: 8h30 ngày thứ sáu, 16/12/2022.

·    Địa điểm: P24 khu giảng đường Khoa CNTT, 96 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

2.      Thành phần:

·    Các giảng viên chuyên môn;

·    Cán bộ và giảng viên khác có quan tâm;

·    Các học viên cao học ngành Công nghệ Thông tin.

3.      Các báo cáo

Có 01 báo cáo được trình bày trong buổi Seminar như sau:

STT

Tên đề tài

Học viên

1

Ứng dụng Google App Engine Xây dựng hệ thống và tra cứu kết quả tại bệnh viện châm cứu trung ương

 

Cao Văn Thu

(609 lần xem)