[CNPM] Thông báo Seminar học phần Đảm bảo chất lượng phần mềm (bậc Thạc sĩ)

23/12/2022 09:00
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo Seminar chuyên môn học phần Đảm bảo chất lượng phần mềm (trình độ Thạc sĩ) được tổ chức:
Tags:

 

- Thời gian: 13h30, ngày 28/12/2022

- Địa điểm: P21, khu giảng đường Khoa CNTT, 96 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

- Chủ trì: PGS.TS Lê Văn Phùng

 

Các chủ đề seminar của các nhóm:

 
  1. Nghiên cứu các tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm và ứng dụng
  2. Kiểm thử ứng dụng trên nền Web bằng công cụ Selenium 
  3. Thử nghiệm phương pháp đồ thị dòng trong kiểm thử phần mềm
  4. Giới thiệu các kỹ thuật kiểm thử - Nghiên cứu công cụ kiểm thử Jmeter
  5. Kiểm thử ứng dụng web
 
Bộ môn thông báo và kính mời các giảng viên, học viên và sinh viên có quan tâm đến tham dự.
(607 lần xem)