Trả kết quả khám sức khỏe cho sinh viên nhập học năm 2020 và 2021

29/12/2022 14:41
Căn cứ kế hoạch năm học về việc triển khai khám sức khỏe cho sinh viên nhập học năm 2020 và 2021.
Tags:

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch trả kết quả khám sức khỏe cho sinh viên nhập học năm 2020 và 2021 cụ thể như sau: 

Địa điểm trả: Văn phòng Khoa CNTT - 96 Định Công 

Thời gian: 

STT Khóa Ngày trả Thời gian
1 2010A 11/01/2023

Sáng: 08h30 - 10h30

2 2110A 11/01/2023


Lưu ý: Sinh viên xuất trình thẻ sinh viên hoặc CCCD khi đến nhận kết quả

(2318 lần xem)