Thông báo triệu tập các SV/HV tham dự Buổi Đối thoại cấp Khoa năm học 2022-2023

20/03/2023 11:20
Khoa CNTT thông báo triệu tập các SV/HV có tên trong danh sách dưới đây tham dự Buổi Đối thoại cấp Khoa năm học 2022-2023:
  • Thời gian có mặt: 13:00 ngày 23/03/2023
  • Địa điểm: P52 - Khu giảng đường khoa CNTT

Danh sách SV, HV được triệu tập:

STT Mã sinh viên Họ tên Lớp
1 15A10010176 Nguyễn Hữu Hậu 1510A02
2 16A10010103 Phạm Duy Hiếu 1610A03
3 16A10010238 Hà Trí Kiên 1610A04
4 16A10010110 Vũ Hồng Minh 1610A05
5 17A10010261 Trương Văn Học 1710A01
6 17A10010320 Nguyễn Văn Đạt 1710A05
7 18A10010262 Phan Thanh Dũng 1810A01
8 18A10010291 Nguyễn Trung Hiếu 1810A01
9 18A10010073 Nguyễn Hồng Nam 1810A02
10 18A10010098 Nguyễn Minh Quang 1810A02
11 18A10010175 Kiều Đức Đạt 1810A03
12 18A10010201 Lê Thế Việt 1810A03
13 18A10010104 Bùi Mạnh Thể 1810A04
14 18A10010217 Vũ Đức Anh 1810A04
15 18A10010031 Nguyễn Văn Dũng 1810A05
16 18A10010198 Trương Di Daan 1810A05
17 19A10010047 Nguyễn Thị Thu Hoài 1910A01
18 19A10010383 Nguyễn Hồng Ngọc 1910A01
19 19A10010030 Mai Thị Hà 1910A02
20 19A10010251 Nguyễn Ngọc Tú 1910A02
21 19A10010112 Nguyễn Công Minh 1910A03
22 19A10010305 Nguyễn Công Viên 1910A03
23 19A10010114 Bùi Đức Lộc 1910A04
24 19A10010323 Phạm Bích Ngọc 1910A04
25 19A10010186 Nguyễn Thị Thủy 1910A05
26 19A10010204 Nghiêm Thị Thu Linh 1910A05
27 19K10010002 Đỗ Thị Thu Hà 1910K02
28 19K10010004 Nguyễn Thị Luyến 1910K02
29 19K10010006 Trần Văn Nam 1910K02
30 20A10010041 Phạm Xuân Trường 2010A01
31 20A10010128 Nguyễn Quang Thắng 2010A01
32 20A10010152 Nguyễn Phương Bắc 2010A01
33 20A10010357 Nguyễn Anh Trung 2010A01
34 20A10010224 Vũ Văn Hà 2010A02
35 20A10010235 Trương Đăng Đông 2010A02
36 20A10010254 Nguyễn Hoàng Nam 2010A02
37 20A10010344 Bùi Tuấn Anh 2010A02
38 20A10010144 Lường Thị Nguyệt 2010A03
39 20A10010171 Đinh Thị Như Quỳnh 2010A03
40 20A10010211 Hà Thị Phượng 2010A03
41 20A10010370 Nguyễn Minh Thủy 2010A03
42 20A10010050 Đỗ Thanh Hải 2010A04
43 20A10010095 Nguyễn Thị Hà 2010A04
44 20A10010200 Bùi Thị Hồng Hạnh 2010A04
45 20A10010298 Lâm Thị Hạnh 2010A04
46 20A10010094 Vũ Thị Lan Anh 2010A05
47 20A10010115 Nguyễn Phương Nam 2010A05
48 20A10010217 Đặng Thành Công 2010A05
49 20A10010248 Lê Đức Mạnh 2010A05
50 21A100100067 Đỗ Thùy Dương 2110A01
51 21A100100140 Lương Thu Hoài 2110A01
52 21A100100284 Ngô Thế Khương 2110A01
53 21A100100340 Phạm Tiến Thành 2110A01
54 21A100100321 Ngọ Văn Sơn 2110A02
55 21A100100388 Nguyễn Thị Khánh Trang 2110A02
56 21A100100391 Vũ Thị Thùy Trang 2110A02
57 21A100100405 Nguyễn Danh Tú 2110A02
58 21A100100045 Mai Thị Thảo Chi 2110A03
59 21A100100200 Nguyễn Thị Linh 2110A03
60 21A100100292 Nguyễn Thị Thu Phương 2110A03
61 21A100100363 Hoàng Văn Thụ 2110A03
62 21A100100289 Nguyễn Công Phúc 2110A04
63 21A100100344 Đỗ Thị Thảo 2110A04
64 21A100100387 Nguyễn Thị Đoan Trang 2110A04
65 21A100100390 Vũ Thị Kiều Trang 2110A04
66 21A100100127 Nông Văn Hiệp 2110A05
67 21A100100141 Tạ Đức Hoàn 2110A05
68 21A100100198 Nguyễn Mai Linh 2110A05
69 21A100100422 Đỗ Thanh Uyên 2110A05
70 22A1001D0078 Nguyễn Quang Dũng 2210A01
71 22A1001D0131 Nguyễn Thị Thúy Hòa 2210A01
72 22A1001D0200 Vũ Trọng Lộc 2210A01
73 22A1001D0238 Hà Thị Thu Nhất 2210A01
74 22D1001D0115 Đỗ Trung Hiếu 2210A02
75 22D1001D0141 Nguyễn Huy Hoàng 2210A02
76 22D1001D0274 Phạm Quốc Quân 2210A02
77 22D1001D0361 Lê Thị Tuyết 2210A02
78 22A10010080 Nguyễn Vũ Dũng 2210A03
79 22A10010250 Trần Hồng Phong 2210A03
80 22A10010343 Lưu Đức Trường 2210A03
81 22A10010351 Hà Tiến Tuấn 2210A03
82 22A1001D0029 Nguyễn Hồng Ánh 2210A04
83 22A1001D0257 Nguyễn Văn Phúc 2210A04
84 22A1001D0276 Đỗ Tiến Quang 2210A04
85 22A1001D0378 Tống Tâm Xuân 2210A04
86 22A1001D0076 Lê Nghĩa Dũng 2210A05
87 22A1001D0188 Nguyễn Thị Tú Lan 2210A05
88 22A1001D0277 Lê Minh Quang 2210A05
89 22A1001D0329 Phạm Huyền Trang 2210A05
90 22A1001D0036 Nguyễn Thị Mỹ Bình 2210A06
91 22A1001D0158 Ngô Quang Huy 2210A06
92 22A1001D0314 Dương Thị Thương 2210A06
93 22A1001D0348 Vũ Xuân Tú 2210A06
94 21K100003 Nguyễn Văn Khái 2110K01
95 22K100004 Phạm Quyết Tâm 2210K01
(4666 lần xem)