Thông báo danh sách dự kiến xét cấp Khoa về việc cấp học bổng KKHT Học kỳ 1 năm học 2022-2023

05/04/2023 16:06
Khoa thông báo danh sách dự kiến xét cấp Khoa về việc cấp học bổng HK1 năm học 2022-2023 (bao gồm cả HK3 năm học 2021-2022), như sau:
Tags: học bổng,

1. Danh sách đề nghị xét cấp học bổng này bao gồm:

TT Họ và Tên Ngày sinh Lớp Điểm học tập Xếp loại RL TK-NH
1 Đỗ Tiến Đại 13/06/2000 1810A01 3,2 Khá Theo số TK Sv nộp HP
2 Nguyễn Tất Nhật Huy 16/05/2000 1810A05 3,3 Khá Theo số TK Sv nộp HP
3 Nguyễn Thu Trang 17/12/2000 1810A04 3,4 Khá Theo số TK Sv nộp HP
4 Lê Mạnh Cường 18/06/2002 2010A05 3,2 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
5 Mai Thị Dinh 29/11/2002 2010A03 3,2 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
6 Đỗ Minh Đại 06/04/2002 2010A04 3,2 Khá Theo số TK Sv nộp HP
7 Trương Tiến Đạt 24/03/1997 2010A03 3,6 Khá Theo số TK Sv nộp HP
8 Đinh Văn Hảo 16/05/2002 2010A05 3,3 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
9 Giang Thế Hiệp 11/07/2002 2010A03 3,1 Khá Theo số TK Sv nộp HP
10 Đỗ Thị Hòa 01/06/2002 2010A01 3,4 Khá Theo số TK Sv nộp HP
11 Nguyễn Việt Hoàng 30/11/2002 2010A03 3,1 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
12 Nguyễn Thị Thanh Lan 13/01/2002 2010A03 3,4 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
13 Nguyễn Mạnh Trường 28/01/2002 2010A05 3,5 Khá Theo số TK Sv nộp HP
14 Đặng Minh Tùng 09/12/2002 2010A03 3,3 Khá Theo số TK Sv nộp HP
15 Nguyễn Văn Tùng 12/02/2002 2010A03 3,2 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
16 Lê Tuấn 15/11/2002 2010A05 3,1 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
17 Chu Quỳnh Anh 23/10/2003 2110A04 3,4 Khá Theo số TK Sv nộp HP
18 Hoàng Việt Anh 28/04/2003 2110A02 3,3 Khá Theo số TK Sv nộp HP
19 Nguyễn Thị Vân Anh 29/09/2003 2110A04 3,1 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
20 Vũ Việt Anh 09/08/2003 2110A02 3,3 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
21 Nguyễn Quang Ánh 18/10/2003 2110A04 3,4 Khá Theo số TK Sv nộp HP
22 Tạ Hữu Cường 04/03/2003 2110A03 3,1 Khá Theo số TK Sv nộp HP
23 Đàm Phương Dung 13/10/2003 2110A03 3,4 Khá Theo số TK Sv nộp HP
24 Nguyễn Đình Dũng 03/02/2003 2110A01 3,7 Xuất sắc Theo số TK Sv nộp HP
25 Nguyễn Văn Dũng 11/11/2003 2110A03 3,7 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
26 Phạm Đỗ Duy 18/06/2003 2110A01 3,3 Khá Theo số TK Sv nộp HP
27 Vũ Đức Hải 07/01/2003 2110A02 3,6 Khá Theo số TK Sv nộp HP
28 Phan Ngọc Hân 18/11/2003 2110A02 3,2 Khá Theo số TK Sv nộp HP
29 Trần Xuân Hiệu 20/03/2003 2110A02 3,1 Khá Theo số TK Sv nộp HP
30 Nguyễn Minh Hòa 15/11/2003 2110A01 3,5 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
31 Lương Thu Hoài 01/10/2003 2110A01 3,1 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
32 Tạ Đức Hoàn 05/05/2003 2110A05 3,9 Xuất sắc Theo số TK Sv nộp HP
33 Nguyễn Thị Thu Hường 12/11/2003 2110A04 3,4 Khá Theo số TK Sv nộp HP
34 Nguyễn Diệu Linh 10/08/2003 2110A03 3,4 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
35 Nguyễn Đức Lượng 27/10/2003 2110A05 3,5 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
36 Trần Ánh Minh 21/02/2003 2110A01 3,1 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
37 Phạm Thị Hồng Nhung 13/11/2003 2110A04 3,4 Khá Theo số TK Sv nộp HP
38 Đỗ Trọng Ninh 28/09/2003 2110A02 3,2 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
39 Nguyễn Hồng Phong 02/07/2003 2110A02 3,3 Khá Theo số TK Sv nộp HP
40 Phạm Anh Phú 25/12/2003 2110A03 3,2 Khá Theo số TK Sv nộp HP
41 Ngô Minh Phương 05/09/2003 2110A01 3,4 Khá Theo số TK Sv nộp HP
42 Ông Văn Sinh 17/05/2003 2110A02 3,3 Khá Theo số TK Sv nộp HP
43 Nguyễn Ngọc Tân 09/05/2003 2110A04 3,5 Khá Theo số TK Sv nộp HP
44 Phạm Duy Trường 11/03/2003 2110A01 3,7 Xuất sắc Theo số TK Sv nộp HP
45 Trần Xuân Trường 17/11/2003 2110A01 3,3 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
46 Phạm Quốc Tuấn 12/12/2003 2110A05 3,3 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
47 Nguyễn Thị Yến Vy 03/03/2003 2110A01 3,2 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
48 AN ĐỨC ANH 12/09/2004 2210A03 3,4 Khá Theo số TK Sv nộp HP
49 NGUYỄN HOÀNG HẢI ANH 06/10/2004 2210A06 3,3 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
50 NGUYỄN THỊ LAN ANH 15/04/2004 2210A02 3,4 Khá Theo số TK Sv nộp HP
51 TRƯƠNG NGUYỄN ĐỨC ANH 18/08/2004 2210A03 3,4 Khá Theo số TK Sv nộp HP
52 VŨ HOÀNG ANH 21/10/2004 2210A04 3,4 Khá Theo số TK Sv nộp HP
53 NGUYỄN HỒNG ÁNH 06/08/2004 2210A04 3,8 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
54 ĐÀO THANH BÌNH 21/03/2004 2210A03 3,2 Khá Theo số TK Sv nộp HP
55 NGUYỄN THỊ MỸ BÌNH 27/07/2004 2210A06 3,1 Khá Theo số TK Sv nộp HP
56 NGUYỄN KHẮC CHÍNH 14/01/2004 2210A05 3,6 Khá Theo số TK Sv nộp HP
57 ĐỖ THỊ DOAN 28/10/2004 2210A02 3,6 Khá Theo số TK Sv nộp HP
58 LÊ NGHĨA DŨNG 02/12/2004 2210A05 3,4 Khá Theo số TK Sv nộp HP
59 ĐỖ TUẤN DƯƠNG 16/09/2004 2210A02 3,1 Khá Theo số TK Sv nộp HP
60 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG 02/03/2004 2210A05 3,4 Khá Theo số TK Sv nộp HP
61 VŨ DUY GIÁP 09/11/2004 2210A04 3,5 Khá Theo số TK Sv nộp HP
62 DƯƠNG THỊ HẰNG 11/10/2004 2210A03 3,4 Khá Theo số TK Sv nộp HP
63 TRẦN THỊ THU HIỀN 09/03/2004 2210A04 3,4 Khá Theo số TK Sv nộp HP
64 NGUYỄN MINH HIẾU 10/07/2003 2210A05 3,5 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
65 THÁI VĂN HIẾU 27/10/2004 2210A04 3,1 Khá Theo số TK Sv nộp HP
66 NGUYỄN THỊ HÒA 16/08/2004 2210A06 3,2 Khá Theo số TK Sv nộp HP
67 NGUYỄN THỊ THÚY HÒA 31/10/2004 2210A01 3,2 Khá Theo số TK Sv nộp HP
68 PHẠM MINH HÒA 23/03/2004 2210A02 3,2 Khá Theo số TK Sv nộp HP
69 PHAN THỊ HỒNG HOÀI 10/09/2004 2210A03 3,6 Khá Theo số TK Sv nộp HP
70 NGUYỄN THỊ THU HOÀN 04/05/2004 2210A05 3,1 Khá Theo số TK Sv nộp HP
71 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 24/09/2004 2210A03 3,1 Khá Theo số TK Sv nộp HP
72 NGÔ QUANG HƠN 25/01/2004 2210A05 3,2 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
73 NGÔ QUANG HUY 19/12/2004 2210A06 3,2 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
74 ĐỖ PHÚC HƯNG 29/03/2004 2210A04 3,2 Khá Theo số TK Sv nộp HP
75 NGUYỄN THỊ TÚ LAN 06/01/2004 2210A05 3,6 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
76 TRẦN THỊ KIM LIÊN 26/10/2004 2210A01 3,8 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
77 LÊ THÙY LINH 30/01/2004 2210A03 3,4 Khá Theo số TK Sv nộp HP
78 ĐỖ THÀNH LONG 01/03/2004 2210A05 3,6 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
79 NGUYỄN THẾ LỘC 28/12/2004 2210A06 3,3 Khá Theo số TK Sv nộp HP
80 TRẦN THỊ MAI 05/07/2004 2210A03 3,2 Khá Theo số TK Sv nộp HP
81 NGÔ XUÂN NGHIÊM 05/04/2004 2210A01 3,5 Khá Theo số TK Sv nộp HP
82 LÊ THỊ THẢO NGỌC 24/11/2004 2210A03 3,1 Khá Theo số TK Sv nộp HP
83 TRẦN BẢO NGUYÊN 20/06/2004 2210A02 3,3 Khá Theo số TK Sv nộp HP
84 TRẦN THÙY NINH 01/02/2004 2210A04 3,6 Khá Theo số TK Sv nộp HP
85 NGUYỄN THỊ OANH 18/06/2004 2210A05 3,4 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
86 TRẦN ĐẠI PHONG 28/08/2004 2210A02 3,5 Khá Theo số TK Sv nộp HP
87 NGUYỄN VĂN PHÚC 06/09/2004 2210A04 3,4 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
88 LÊ MINH QUANG 01/03/2004 2210A05 3,3 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
89 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 30/11/2004 2210A05 3,6 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
90 NGUYỄN THẾ THÀNH 10/01/2004 2210A04 3,7 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
91 HOÀNG ANH THẮNG 23/11/2004 2210A03 3,4 Khá Theo số TK Sv nộp HP
92 HOÀNG THỊ KIM THOA 17/01/2004 2210A04 3,6 Khá Theo số TK Sv nộp HP
93 NGUYỄN THỊ THƠ 21/08/2004 2210A05 3,6 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
94 NGUYỄN THỊ MINH THÚY 23/11/2004 2210A02 3,4 Khá Theo số TK Sv nộp HP
95 DƯƠNG THỊ THƯƠNG 25/03/2004 2210A06 3,8 Khá Theo số TK Sv nộp HP
96 NGÔ CHÍ TÌNH 16/05/2004 2210A02 3,4 Khá Theo số TK Sv nộp HP
97 ĐINH THỊ TRÀ 25/09/2004 2210A02 3,1 Khá Theo số TK Sv nộp HP
98 NGUYỄN THU TRANG 19/12/2004 2210A04 3,4 Khá Theo số TK Sv nộp HP
99 PHẠM HUYỀN TRANG 18/09/2004 2210A05 3,4 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
100 ĐỖ ĐAN TRƯỜNG 12/03/2004 2210A02 3,4 Khá Theo số TK Sv nộp HP
101 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 08/08/2004 2210A05 3,4 Khá Theo số TK Sv nộp HP
102 TỐNG TÂM XUÂN 15/10/2004 2210A04 3,3 Khá Theo số TK Sv nộp HP

2. Nếu có thắc mắc, Sinh viên liên hệ qua e-mail với CVHT, có CC: cntt@hou.edu.vn trước 08/04/2023  để được giải đáp.
CVHT hoàn thành việc giải đáp qua e-mail (có CC đến địa chỉ của Khoa) trước 15:00 ngày 08/04/2023.

(15996 lần xem)