Thông báo v/v khám sức khỏe cho sinh viên chính quy nhập học năm 2022

22/08/2023 09:25
Căn cứ thông báo số 33 của phòng công tác chính trị và sinh viên ngày 16/08//2023 khoa Công ngệ Thông tin triển khai cho sinh viên nhập học năm 2022 khám sức khỏe đầu khóa cụ thể như sau:

1. Lịch khám: Chiều thứ 6 ngày 25/08/2022

1.1. Lớp 2210A01, 2210A02 , 2210A03 khám từ 13h00 đến 14h30 

1.2. Lớp 2210A04, 2210A05, 2210A06 khám từ 14h30 đến 17h00 

2. Địa điểm khám: 

2.1. Sinh viên tập trung tại phòng 21 và 22 khu giảng đường khoa CNTT, số 96 Định công, Hoàng Mai, Hà Nội trước giờ khám 15 phút.

Đề nghị: Sinh viên các lớp tham gia khám đầy đủ, đúng giờ theo phân công (đây là đợt khám duy nhất và không có  khám bổ sung)

(11281 lần xem)