Thông báo v/v khám sức khỏe cho sinh viên chính quy nhập học năm 2023

26/09/2023 11:26
Căn cứ thông báo số 40 của phòng công tác chính trị và sinh viên ngày 22/09/2023 khoa CNTT triển khai cho sinh viên nhập học năm 2023 khám sức khỏe đầu khóa cụ thể như sau:

1. Lịch khám: Sáng thứ 6 ngày 29/09/2023

1.1. Lớp 2310A01, 2310A02 , 2310A03 khám từ 07h00 đến 08h30

1.2. Lớp 2310A04, 2310A05, 2310A06  và những sinh viên Khóa 2210A chưa khám sức khỏe hôm 25/08/2023 khám từ 08h30 đến 10h30

2. Địa điểm khám: 

2.1. Sinh viên tập trung tại phòng 51 và 52 khu giảng đường khoa CNTT, số 96 Định công, Hoàng Mai, Hà Nội trước giờ khám 15 phút.

Đề nghị: Sinh viên các lớp tham gia khám đầy đủ, đúng giờ theo phân công (đây là đợt khám duy nhất và không có  khám bổ sung)

 
(9941 lần xem)