Trường ĐH Mở Hà Nội điều chuyển và bổ nhiệm TS. Đinh Tuấn Long - Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Học liệu giữ chức vụ Trưởng khoa, Khoa Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 2023-2028

02/10/2023 15:49
Ngày 08/09/2023, Trường Đại học Mở HN ban hành quyết định số 3179/QĐ-ĐHM
Tags: tổ chức,

về việc Điều chuyển và bổ nhiệm TS. Đinh Tuấn Long - Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Học liệu giữ chức vụ Trưởng khoa, Khoa Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 2023-2028.

TS Đinh Tuấn Long nguyên là giảng viên, phụ trách bộ môn Công nghệ Mạng (nay là Bộ môn Mạng và Hệ thống máy tính) tại khoa CNTT trước khi kinh qua các vị trí quản lý tại Trung tâm Đào tạo Trực tuyến, Trung tâm Công nghệ và Học liệu - Trường Đại học Mở Hà Nội trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng khoa, Khoa Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 2023-2028.

Đây là sự bổ sung nguồn lực cần thiết để tiếp tục phát triển khoa CNTT, ngành CNTT của Trường Đại học Mở HN đáp ứng các yêu cầu mới. Xin chúc mừng TS Đinh Tuấn Long và khoa CNTT!

(1563 lần xem)