Tech Talk Thiết kế đồ họa nâng cao với chủ đề "Ánh sáng trong diễn họa 3DsMax”

23/10/2023 16:19
Bộ môn CN Đa phương tiện thông báo tổ chức Tech Talk trong khuôn khổ học phần Thiết kế đồ họa nâng cao
Tags: techtalk, CNĐPT,

1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: 08h30 Thứ ba ngày 26/10/2023.

Địa điểm: Địa điểm: P.51, Khu giảng đường - Khoa Công nghệ Thông Tin, 96 Định Công, Hà Nội.  

2. Báo cáo viên: Anh Đỗ Đắc Giang, Công ty Kiến trúc DH

3. Nội dung: "Ánh sáng trong diễn họa 3DsMax”  

 

4. Thành phần:

  • Sinh viên đang theo học lớp "AAG0092023.002.1" môn TKĐH nâng cao,
  • Sinh viên chuyên ngành CNĐPT và các sinh viên khác lưu minh chứng tham dự để phục vụ cho công việc sau này
  • Cán bộ và giảng viên khác có quan tâm
(4323 lần xem)