TechTalk chủ đề: "Mạng Neural và ứng dụng"

06/11/2023 19:39

Bộ môn Mạng & KT Máy tính trân trọng thông báo tổ chức TechTalk: "Mạng Neural và ứng dụng" nhằm giới thiệu về các ứng dụng cơ bản của Mạng neural và cách thức triển khai một mạng Neural để áp dụng trong bài toán khác nhau.

- Thời gian: 14h00 ngày 08/11/2023

- Địa điểm: P.52 Khu giảng đường Khoa CNTT

- Báo cáo viên: Ông Nguyễn Chiến Thắng - Founder Kênh Youtube Mì AI.

- Thành phần: 

+ Toàn bộ sinh viên chuyên ngành Mạng và An toàn hệ thống (lưu minh chứng để phục vụ các nhiệm vụ sau này)

+ Đội tuyển Mã nguồn mở 2023.

+ Các sinh viên trong Khoa có quan tâm

+ Các giảng viên quan tâm

Trân trọng!

(2453 lần xem)