Thông báo v/v Thay đổi khung giờ học (từ HK2 năm học 2023-2024)

25/12/2023 13:50
Khoa CNTT thông báo tới toàn thể CBVN, Thầy Cô, Sinh viên và Học viên:

Căn cứ Điều 6, Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 8/2021/TT-BGDĐT;

Căn cứ Điều 4, Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Mở Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 4004/QĐ-ĐHM.

  Khoa Công nghệ Thông tin điều chỉnh thời gian giảng dạy và học tập tại Khoa, được áp dụng kể từ HK2 năm học 2023-2024 theo khung giờ cụ thể như sau:

Buổi

Tiết

Thời gian bắt đầu

Thời lượng (phút)

Nghỉ giải lao (phút)

Sáng

1

07: 30

50

10

Sáng

2

08: 30

50

10

Sáng

3

09: 30

50

5

Sáng

4

10: 25

50

 

 

Kết thúc

11: 15

 

 

Chiều

5

12: 45

50

5

Chiều

6

13: 40

50

5

Chiều

7

14: 35

50

5

Chiều

8

15: 30

50

 

 

Kết thúc

16:20

 

 

Tối

9

16: 25

50

5

Tối

10

17: 20

50

5

Tối

11

18:15

50

5

Tối

12

19:10

50

 

 

Kết thúc

20: 00

 

 

(11851 lần xem)