Thông báo v/v Đăng ký hướng nghiên cứu khoa học của Học viên và Sinh viên năm học 2024 - 2025

17/04/2024 08:07
Nhằm nâng cao các hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trong Khoa,
Tags: NCKH, NCKH SV,

 Khoa Công nghệ Thông tin thông báo:

  1. Danh sách tổng hợp hướng nghiên cứu khoa học, hướng nghiên cứu chuyên môn của các cán bộ, giảng viên trong Khoa năm học trước.
  2. Khoa thông báo đến học viên, sinh viên trong Khoa về việc thực hiện đăng ký các hướng nghiên cứu dựa trên danh sách hướng nghiên cứu của cán bộ, giảng viên (bằng cách điền Form dưới đây). Từ đó thành lập các nhóm nghiên cứu thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của các cán bộ, giảng viên trong khoa theo hướng nghiên cứu đã đăng ký. Các sinh viên đã có trong các RG các năm trước không cần đăng ký lại.
  3. Hạn đăng ký: trước ngày 24/04/2025

Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 30/5/2023

(4661 lần xem)