Thông báo về việc đăng ký điều chỉnh tín chỉ HK3 năm học 2023-2024

25/05/2024 11:09

Khoa CNTT thông báo danh sách các lớp điều chỉnh đăng ký tín chỉ như sau.

 1. Mở lại đăng ký cho lớp Kỹ thuật đồ họa thực tại ảo.
  1. Lịch học: chiều thứ 2 và chiều thứ 5
  2. Phòng học: P.42
 2. Thiết kế đồ họa
  1. Lịch học: Sáng thứ 2 và sáng thứ 5
  2. Phòng học: P.42
 3. Sinh viên đăng ký trực tiếp qua Form, thời hạn: trước 17h00 ngày 26/05/2024
 4. Link đăng ký

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOXBnIyoor4bMv2z9N14Ie4ljLKUzE0NCWREmG6Wfe8vOXgw/viewform

(6799 lần xem)