Thông báo v/v phát động cuộc thi tìm hiểu về Viện Đại học Mở Hà Nội

07/05/2013 20:09
Thông báo v/v phát động cuộc thi tìm hiểu về Viện Đại học Mở Hà Nội Căn cứ quyết định số 13/QĐ-ĐHM-TC ngày 08/01/2013 về việc thành lập Ban tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Viện ĐH Mở Hà Nội; Căn cứ nội dung và kết luận cuộc họp ngày 18/3/2013 của BTC kỷ niệm 20 năm thành lập Viện ĐH Mở Hà Nội; Thực hiện nội dung Công văn số 18/CV-ĐHM ngày 25/3/2013 về việc hướng dẫn, tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Viện ĐH Mở Hà Nội.

 

Phòng Công tác Chính trị & Sinh viên được Ban giám hiện giao là đơn vị đầu mối tổ chức phát động cuộc thi viết bài, tìm hiểu và cảm nghĩ của tập thể, cá nhân về Viện ĐH Mở Hà Nội.

1.     Yêu cầu

-         Nội dung: Bài viết dự thi có ý nghĩa tuyên truyền, mang tính giáo dục, thể hiện tâm tư, tình cảm, suy nghĩ về Nhà trường …

-         Hình thức:

o   Đa dạng về hình thức thể hiện, bao gồm hình ảnh và chữ viết

o   Bài viết được trình bày bằng Tiếng Việt, thiết kế trên khổ giấy A4, thông tin bằng hình ảnh, chữ viết; phân chữ dùng cỡ 12, fonts Time New Roman.

2.     Đối tượng dự thi

-         Toàn thể cán bộ, giảng viên (bao gồm giảng viên thỉnh giảng), sinh viên các hệ (hiện đang học tập hoặc đã tốt nghiệp)

3.     Cơ cấu giải thưởng

-         Giải tập thể:

o   01 giải nhất: 2.000.000 đ

o   02 giải nhì: 1.500.000 đ

o   03 giải ba: 1.000.000 đ

-         Giải cá nhân:

o   01 giải nhất: 1.000.000 đ

o   02 giải nhì: 700.000 đ

o   03 giải ba: 500.000 đ

o   05 giải khuyến khích: 200.000 đ

4.     Thời hạn nộp bài

Hạn cuối ngày 31/05/2013

5.     Địa chỉ nộp bài

   Bài viết gửi về bộ phận thường trực Phòng Công tác Chính trị & Sinh viên, Viện ĐH Mở Hà Nội: 01 bản cứng và 01 bản mềm qua địa chỉ email: ctsv@hou.edu.vn

(57603 lần xem)