Danh sách giải thưởng cuộc thi "FITHOU trong tôi là ..." và Khoảnh khắc "FITHOU 20 năm"

08/05/2013 09:55
Danh sách giải thưởng cuộc thi "FITHOU trong tôi là ..." và Khoảnh khắc "FITHOU 20 năm" Ban Tổ chức chương trình kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống Khoa CNTT công bố danh sách giải thưởng các cuộc thi viết "FITHOU trong tôi là ..." và cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc FITHOU 20 năm".

1. Cuộc thi viết "FITHOU trong tôi là ..."

  • 01 Giải nhất:

Nguyễn Văn Đoài - 10B4

  • 02 Giải nhì:

Nguyễn Đình Tưởng - 09B1

Đỗ Thị Phái - 08B4 (cựu SV)
2. Cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc FITHOU 20 năm"
  • 01 Giải nhất: Hoàng Chung - 10B5
  • 01 Giải nhì: Nguyễn Văn Tiến - 11B1
Xin chúc mừng các cá nhân đã đoạt giải 2 cuộc thi "FITHOU trong tôi là" ... và cuộc thi "Khoảnh khắc FITHOU 20 năm".
BTC xin trân trọng kính mời các cá nhân nói trên tới nhận giải thưởng sẽ được trao tại Hội nghị Khoa học sinh viên Khoa CNTT năm 2013 vào lúc 12h45 ngày 10/05/2013 tại Phòng 52- CS2.
(69502 lần xem)