Thông báo về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trong dịp tết dương lich, tết Giáp Ngọ và lễ hội trong dịp xuân 2014 đối với học sinh, sinh viên

06/01/2014 01:31
Tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT trong dịp tết dương lịch, tết Giáp Ngọ và lễ hội xuân 2014.

Căn cứ vào công văn Số : 9217/BGDĐT – CTHSSV  NGÀY 6/12/2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT trong dịp tết dương lịch, tết Giáp Ngọ và lễ hội xuân 2014 như sau:

1.     Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về  tuyên truyền bảo đảm trât tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội bộ cho học sinh, sinh viên .

2.     Không uống rượu, bia khi tham gia giao thông, quy định đội mũ bảo hiểm và thực hiện đúng quy tắc an toàn khi tham gia giao thông.

3.      Khuyến khích ban chủ nhiệm Khoa liên hệ với doanh nghiệp vận tải bán vé cho sinh viên tại Khoa, bố trí lịch cho sinh viên nghỉ tết Giáp Ngọ và tập trung sau tết để tránh ách tắc giao thông.

(49255 lần xem)