Thông báo quyết định 3249/QĐ-ĐHM v/v Đình chỉ HK1 năm học 2020-2021 đối với SV
21/09/2020
Thông báo các quyết định Cảnh báo, Buộc Thôi học đối với SV từ HK1 năm học 2020-2021
15/09/2020
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 10-2020
14/09/2020
Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện chuyên môn đợt 1 và lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn ĐỢT 2 đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 1 năm học 2020-2021
13/09/2020
Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện chuyên môn đợt 1 và lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn ĐỢT 2 đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 1 năm học 2020-2021
Thông báo về TechTalk Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
11/09/2020
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo v/v Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn cấp Khoa
Lịch thi và danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra NL ngoại ngữ đợt Tháng 9/2029
10/09/2020
Thông báo Lịch trở lại học trực tiếp tuần 14 tháng 9 năm 2020
10/09/2020
Từng bước trở lại tổ chức đào tạo trực tiếp, đáp ứng các yêu cầu phòng dịch trong tình hình bình thường mới, khoa CNTT thông báo lịch trở lại học trực tiếp tuần 14/09/2020, như sau:
Đại học Mở Hà Nội thông báo Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020
10/09/2020
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020 của Khoa Công nghệ thông tin là 19,0 đối với cả 3 tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01 Nguồn: https://hou.edu.vn/tin-tuc/573/dai-hoc-mo-ha-noi-thong-bao-nguong-dam-bao-chat-luong-dau-vao-nam-2020.html
Thông báo công văn số: 3637/ĐHM về việc chuẩn bị triển khai tổ chức học tập trung, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19
08/09/2020
Thông báo công văn số 3507/ĐHM về việc khai báo y tế đối với sinh viên
02/09/2020
Thông báo lịch nhận chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021
02/09/2020
Thông báo đăng ký dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đợt tháng 9 năm 2020
01/09/2020
Thông báo lịch và yêu cầu kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với SV làm đồ án HK1 năm học 2020-2021
29/08/2020
Kết quả duyệt phân công đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021
24/08/2020
Khoa CNTT thông báo kết quả duyệt đề tài và phân công GV hướng dẫn (lần 1) như sau:
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC LĨNH VỰC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU VINGROUP
24/08/2020
Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu là hai thành tố quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhận thức được sức mạnh và tiềm năng to lớn của hai thành tố này trong việc phát triển công nghệ, cùng với định hướng trở thành Tập đoàn Công nghệ – Công nghiệp – Thương mại Dịch vụ hàng đầu khu vực với Công nghệ là mảng cốt lõi, Vingroup đầu tư xây dựng Chương trình Phát triển Nhân lực lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu Vingroup nhằm kiến tạo và bồi đắp đội ngũ nhân sự, chuyên gia công nghệ chất lượng cao, lực lượng nòng cốt khẳng định dấu ấn Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.
Thông báo v/v Tổ chức đào tạo HK1 năm học 2020-2021 và một số điều chỉnh đăng ký tín chỉ
23/08/2020
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết ngày 22/08/2020, khoa CNTT thông báo một số nội dung sau:
Thông báo Danh sách đề tài NCKH SV năm học 2019-2020
20/08/2020
Khoa CNTT thông báo danh sách các nhóm sinh viên đăng ký đề tài NCKH Sinh viên năm học 2020 - 2021
Seminar môn học - Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình - Lớp Cao học
20/08/2020
Thực hiện kế hoạch đào tạo, Lớp cao học CNTT có buổi Seminar báo cáo nội dung một số chủ đề thuộc học phần môn Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình.
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp lớp 1510B01
17/08/2020
Thông báo tuyển thành viên tham dự cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin 2020"
17/08/2020