Nhắc lịch: Sinh hoạt chính trị Công dân - Sinh viên cuối khoa nội dung "CHính trị - Pháp luật"
05/12/2019
Lịch thi và danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra NL ngoại ngữ đợt 1 năm học 2019 - 2020
29/11/2019
Sinh viên khoa CNTT thi tại Khu giảng đường Khoa Công nghệ Điện tử-Thông tin (số 62 - Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội)
Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 2 học kỳ I năm học 2019 -2020
28/11/2019
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường Đại học Mở Hà Nội;
Tech Talk môn Thiết kế đồ họa nâng cao
26/11/2019
Thiết kế đồ họa nâng cao
Thông báo Lịch và Danh sách hội đồng bảo vệ tốt nghiệp HK1 năm 2019-2020
26/11/2019
Thông báo v/v Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp - Đợt xét tháng 10/2019
25/11/2019
Khoa CNTT thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đợt xét Tháng 10/2019 (do Trường ĐH Mở HN tổ chức), như sau:
Thông báo Kế hoạch đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 3 năm 2019
25/11/2019
FPTIS Tuyển chọn & đào tạo 30 Tập sự viên Tư vấn triển khai ERP
21/11/2019
NỘI DUNG ĐÀO TẠO: - Tham gia chương trình đào tạo về nghề Tư vấn triển khai ERP theo các module như FI-CO (Kế toán & kiểm soát tài chính), MM (Quản lý nguồn nguyên liệu), FSCM (Quản trị tài chính chuỗi cung ứng),… - Chương trình đào tạo sẽ kết hợp học lý thuyết và thực hành
FPT IS tuyển thực tập sinh dành cho sinh viên năm cuối
21/11/2019
Giới thiệu Chương trình: Mầm non công nghệ là Chương trình thường niên của FPT IS nhằm tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ, chuyên gia công nghệ kế cận, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các dự án CNTT lớn của FPT IS trong sứ mệnh Tiên phong chuyển đổi số của tập đoàn FPT.
Thông báo họp lớp xét KQ Rèn luyện HK1 năm học 2019-2020
19/11/2019
Thông báo lịch khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên nhập học năm 2019
18/11/2019
Căn cứ Thông báo số 48/TB-CTSV ngày 14/11/2019 của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên - Trường Đại học Mở Hà Nội về việc triển khai kế hoạch khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên năm nhất năm học 2019 - 2020
QĐ, DS sinh viên bị xóa tên trong DS đang học tại trường (năm 2019)
11/11/2019
QĐ, DS sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2019
11/11/2019
Tech Talk môn Lý thuyết Thiết kế giao diện người dùng với nội dung "UX - Đánh giá tính khả dụng của sản phẩm phần mềm"
11/11/2019
Tech Talk môn Lý thuyết Thiết kế giao diện người dùng với nội dung "UX - Đánh giá tính khả dụng của sản phẩm phần mềm"
Bộ môn Công nghệ Đa phương tiện thông báo điều chỉnh lịch báo cáo chuyên môn cho sinh viên làm ĐATN học kỳ 1 năm học 2019-2020
11/11/2019
Thông báo v/v Triển khai 3 tín chỉ học phần GDTC cho khoá 1710A
10/11/2019
Căn cứ Lịch giảng dạy môn Giáo dục Thể chất năm học 2019 - 2020" do TT Giáo dục TC & QPAN - Trường ĐH Mở Hà Nội ban hành,
Thông báo triển khai đăng ký sớm HK2 năm học 2019-2020
10/11/2019
Thông báo Lịch thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2019- 2020
01/11/2019
Căn cứ công văn số 4623/TB-ĐHM Thông báo về việc tham gia bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm học 2019 - 2020
Bộ môn Công nghệ đa phương tiện, Bộ môn Mạng và Kỹ thuật máy tính thông báo lịch tổ chức seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 1 năm học 2019-2020
31/10/2019
Bộ môn Công nghệ đa phương tiện, Bộ môn Mạng và Kỹ thuật máy tính thông báo lịch tổ chức seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 1 năm học 2019-2020 như sau:
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo lịch tổ chức seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 1 năm học 2019-2020
28/10/2019
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo tổ chức seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 1 năm học 2019-2020 như sau: