Tin đào tạo
Thông báo quyết định Thôi học đối với học viên từ HK 1 năm học 2023-2024
20/09/2023
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 9 - 2023
18/09/2023
Thông báo quyết định Cảnh báo,Thôi học đối với SV từ HK 3 năm học 2022-2023
14/09/2023
Thông báo danh sách dự kiến xét cấp Khoa về việc cấp học bổng KKHT Học kỳ 2 năm học 2022-2023
25/08/2023
Khoa thông báo danh sách dự kiến xét cấp Khoa về việc cấp học bổng HK2 năm học 2022-2023, như sau:
Kết quả duyệt đề tài và phân công GVHD đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2023-2024
17/08/2023
Khoa thông báo kết quả duyệt đề tài (lần 1) và phân công GV hướng dẫn đồ án TN cho SV thực hiện trong HK1 năm học 2023-2024, như sau:
Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2023-2024
07/08/2023
Thông báo Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ tháng 8 năm 2023
27/07/2023
Khoa thông báo Thời gian, địa điểm và Danh sách SV Hội đồng bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, tháng 8 năm 2023, như sau:
Thông báo Danh sách, Lịch thi các môn Lý luận chính trị - Học kỳ 3 năm học 2022-2023
17/07/2023
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần (HK3 năm học 2022-2023) Trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi các môn Lý luận chính trị (Kinh tế CT MLN, CNXHKH) - HK3 năm học 2022-2023 như sau:
Thông báo Danh sách, Lịch thi môn Tiếng Anh cơ bản 3 - Học kỳ 3 năm học 2022-2023
17/07/2023
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần (HK3 năm học 2022-2023) Trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi môn Tiếng Anh cơ bản 3 - HK3 năm học 2022-2023 như sau:
Thông báo QĐ số 2357/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2023
17/07/2023
Thông báo QĐ số 2357/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2023
Kết quả phúc tra bài thi HK2 năm học 2022-2023
14/07/2023
Khoa CNTT thông báo kết quả phúc tra bài thi học kỳ 2 năm học 2022-2023, như sau:
Thông báo v/v Tổ chức trao bằng tốt nghiệp - Đợt xét tháng 6/2023 (hệ Chính qui
11/07/2023
Khoa CNTT thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đợt xét Tháng 6/2023 (do Trường ĐH Mở HN tổ chức), như sau:
Bản mô tả Chương trình đào tạo Kĩ sư Ngành CNTT - Phần 2
31/05/2023
Chương trình đào tạo kĩ sư ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại Mở Hà Nội nhằm đào tạo người học có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết sâu rộng; Có kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp và đánh giá dữ liệu, thông tin một cách khoa học và tiên tiến; Có kỹ năng nghiên cứu phát triển, đổi mới và sử dụng các công cụ CNTT phù hợp; Có kỹ năng truyền bá, phổ biến tri thức, có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường luôn thay đổi của thực tiễn nghề nghiệp, góp phần quan trọng trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.
Thông báo về việc Tổ chức học môn GDQP&AN cho đối tượng sinh viên chưa hoàn thành chương trình môn học GDQP&AN
31/05/2023
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 6 - 2023
25/05/2023
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 6 - 2023
Bản mô tả Chương trình đào tạo Cử nhân Ngành CNTT
21/05/2023
Khoa CNTT giới thiệu Bản mô tả CTĐT ngành CNTT năm 2022, trình độ Cử nhân để SV có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu
Bản mô tả Chương trình đào tạo Kĩ sư Ngành CNTT - Phần 1
21/05/2023
Khoa CNTT giới thiệu Bản mô tả CTĐT ngành CNTT năm 2022, trình độ Kĩ sư để SV có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu
Thông báo Seminar học phần Tối ưu hoá bậc Cao học
15/05/2023
Bộ môn Cơ bản trân trọng thông báo và kính mời các Thầy/Cô/Sinh viên quan tâm tham dự buổi Seminar học phần Tối ưu hoá bậc Thạc sĩ
Thông báo Seminar học phần Cơ sở dữ liệu nâng cao bậc Cao học
08/05/2023
Bộ môn Cơ bản trân trọng thông báo và kính mời các Thầy/Cô/Sinh viên quan tâm tham dự buổi Seminar học phần Cơ sở dữ liệu nâng cao bậc Thạc sĩ
Thông báo họp lớp xét Kết quả Rèn luyện HK2 năm học 2022-2023
28/04/2023
Thông báo họp lớp xét Kết quả Rèn luyện HK2 năm học 2022-2023