Kết quả tìm kiếm
Thông báo Tổ chức đào tạo cho SV khóa 2010A giai đoạn 3/10 - 24/10/2022
30/09/2022
Do khóa 2010A thực hiện việc đi học môn GDTC&QPAN tại Văn Giang, Khoa thông báo về việc tổ chức đào tạo cho SV khóa 2010A trong giai đoạn từ ngày 3/10/2022 đến 24/10/2022, như sau:
Thông báo lịch, danh sách học trực tuyến Giáo dục quốc phòng - an ninh và kết hợp thể chất năm học 2021 – 2022
10/12/2021
Thông báo kế hoạch học trực tuyến Giáo dục quốc phòng - an ninh và kết hợp thể chất năm học 2020 – 2021
12/05/2021
Trung tâm GDTC&QPAN thông báo kế hoạch học trực tuyến môn Giáo dục quốc phòng an ninh và kết hợp giáo dục thể chất như sau:
Thông báo thu học phí GDQP, GDTC 2020 - 2021
13/04/2021
Thông báo đăng ký học môn GDQP và GDTC đợt tháng 6 năm 2020
20/05/2020
Thông báo kế hoạch học Giáo dục quốc phòng - an ninh và kết hợp thể chất năm học 2016 - 2017
30/11/2016
Trung tâm GDTC&QPAN xây dựng kế hoạch đào tạo môn Giáo dục quốc phòng an ninh và kết hợp giáo dục thể chất như sau:
Cvăn v/v tổ chức cho sv học GDQP-AN năm học 2015-2016 + Danh sách phân xe
23/12/2015
Căn cứ vào kế hoạch môn GDQP-AN cho sinh viên hệ Đại học Viện Đại học Mở Hà Nội, khoa Công nghệ Thông tin thông báo nội dung như sau: