Kết quả tìm kiếm
Thông báo danh sách bổ sung hướng nghiên cứu và phân nhóm sinh viên nghiên cứu, giảng viên phụ trách năm 2023-2024
10/06/2023
Nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, Khoa đã tổ chức sinh viên viên đăng ký NCKH và hướng nghiên cứu...
Tổng kết Hội nghị Sinh viên NCKH năm học 2022-2023
24/04/2023
16 đề tài nghiên cứu đã cán đích và báo cáo thành công tại 3 hội đồng đánh giá trong 2 ngày tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2022-2023.
Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2022-2023
17/04/2023
ổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2022-2023 của Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Mở Hà Nội
Khai mạc lớp Bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên NCKH
07/04/2023
Khai mạc lớp Bồi dưỡng Kỹ năng Nghiên cứu Khoa học cho Sinh viên
Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng cho SV NCKH
05/04/2023
Khoa CNTT Thông báo tổ chức lớp Kỹ năng trình bày báo cáo NCKH
Nộp báo cáo và sản phẩm NCKH sinh viên năm 2022-2023
04/04/2023
Để chuẩn bị tốt cho Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2022-2023.