Quy trình xử lý Nộp học phí muộn

16/09/2018 11:41
Khoa CNTT thông báo quy trình xử lý việc nộp học phí muộn như sau

Danh mục:

 1. Đối với sinh viên diện uỷ nhiệm thu qua ngân hàng
 2. Đối với sinh viên diện nộp trực tiếp

Chi tiết quy trình

Đối với SV diện uỷ nhiệm thu qua ngân hàng:

Bước 1. SV nộp tiền vào tài khoản cá nhân của SV đã đăng ký với ngân hàng (lưu ý: số tiền trong tài khoản phải đủ phần tiền học phí và phần tiền duy trì các dịch vụ phía ngân hàng)
Bước 2. Muộn nhất 20 ngày làm việc trước đợt thi học kỳ của khoa(căn cứ theo kế hoạch từng học kỳ), SV nộp Đơn xin nộp học phí muộn (Mẫu HP02) kèm theo bản in Sao kê số dư tài khoản ngân hàng tại văn phòng khoa CS2 (VPK2).
Bước 3. Muộn nhất 17 ngày làm việc trước đợt thi học kỳ của khoa(căn cứ theo kế hoạch từng học kỳ), VPK2 bàn giao các đơn và giấy tờ liên quan (đã thu ở bước 2) sang Bộ phận kế toán của khoa (BPKT).
Bước 4. Muộn nhất 15 ngày làm việc trước đợt thi học kỳ của khoa(căn cứ theo kế hoạch từng học kỳ), BPKT lập danh sách yêu cầu ngân hàng thực hiện nghiệp vụ uỷ nhiệm thu.
Bước 5. Muộn nhất 07 ngày làm việc trước đợt thi học kỳ của khoa (căn cứ theo kế hoạch từng học kỳ), BPKT tiến hành gạch nợ học phí đối với những SV đã được ngân hàng thực hiện thu (uỷ nhiệm) thành công theo báo cáo từ phía ngân hàng.
Bước 6. Muộn nhất 05 ngày làm việc trước đợt thi học kỳ của khoa (căn cứ theo kế hoạch từng học kỳ), BPKT bàn giao hoá đơn học phí của những SV đã được gạch nợ (ở bước 5) sang VPK2 để trả cho SV (có kí nhận).
Bước 7. Khi được yêu cầu trong các hoạt động liên quan, SV diện nộp học phí muộn có trách nhiệm trình Hoá đơn học phí đã nhận (ở bước 6) để chứng minh việc đã hoàn thành nộp học phí muộn.

 

Lưu ý:

 1. Khoa không chấp nhận SV giao dịch trực tiếp với phía ngân hàng về học phí ngoài quy trình này.

 2. Mọi vướng mắc (nếu có) do lỗi phía SV đều phải thực hiện lại quy trình này từ bước 1.

 3. SV tự chịu trách nhiệm với mọi hậu quả phát sinh do nộp học phí muộn và chờ xử lý theo quy trình.

 4. Mọi trường hợp có lí do khách quan phải nộp kèm theo minh chứng hợp lệ

 5. Mọi trường hợp không có lí do chính đáng SV phải chép tay thông báo thu học phí của học kỳ tương ứng và quy trình này trên giấy A4 và nộp kèm theo.

Đối với SV diện nộp trực tiếp

Bước 1. Muộn nhất 20 ngày làm việc trước đợt thi học kỳ của khoa(căn cứ theo kế hoạch từng học kỳ), SV nộp Đơn xin nộp học phí muộn (Mẫu HP02) tại văn phòng khoa CS2 (VPK2).

Bước 2. Muộn nhất 17 ngày làm việc trước đợt thi học kỳ của khoa(căn cứ theo kế hoạch từng học kỳ), VPK2 bàn giao các đơn và giấy tờ liên quan (đã thu ở bước 2) sang Bộ phận kế toán của khoa (BPKT).
Bước 3. Muộn nhất 15 ngày và không sớm hơn 17 ngày làm việc trước đợt thi học kỳ của khoa(căn cứ theo kế hoạch từng học kỳ), SV đã nộp đơn ở bước 1 mang học phí đến nộp tại BPKT của khoa. BPKT thu học phí, gạch nợ và trả hóa đơn thu học phí cho SV (có kí nhận).

Bước 4. Khi được yêu cầu trong các hoạt động liên quan, SV diện nộp học phí muộn có trách nhiệm trình Hoá đơn học phí đã nhận (ở bước 3) để chứng minh việc đã hoàn thành nộp học phí muộn.

Lưu ý:

 1. Khoa không chấp nhận SV giao dịch trực tiếp với phía ngân hàng về học phí ngoài quy trình này.

 2. Mọi vướng mắc (nếu có) do lỗi phía SV đều phải thực hiện lại quy trình này từ bước 1.

 3. SV tự chịu trách nhiệm với mọi hậu quả phát sinh do nộp học phí muộn và chờ xử lý theo quy trình.

 4. Mọi trường hợp có lí do khách quan phải nộp kèm theo minh chứng hợp lệ

 5. Mọi trường hợp không có lí do chính đáng SV phải chép tay thông báo thu học phí của học kỳ tương ứng và quy trình này trên giấy A4 và nộp kèm theo.

(57887 lần xem)

Tin liên quan: