Thông báo v/v Hoãn thu học phí GDQP, GDTC đợt th6/2019 với một số SV 16A, 17A

28/05/2019 17:23
Căn cứ ý kiến của Trung tâm Giáo dục Thể chất, Quốc phòng & An ninh - Trường Đại học Mở Hà Nội.
Tags: GDQP, GDTC, học phí,

- Để đảm bảo điều kiện sinh hoạt tập trung tốt nhất cho sinh viên 

Khoa CNTT thông báo:

  1. Tạm hoãn thu học phí GDQP, GDTC đợt học tháng 6/2019 đối với sinh viên khoá 16A, 17A (có đăng ký học GDQP, GDTC; có danh sách kèm theo) trong đợt thu đã thông báo
  2. Sau đợt thu đã thông báo, khoa CNTT sẽ có thông báo tiếp theo đối với các SV nói trên.

Danh sách SV 16A, 17A đã đăng ký  GDQP, GDTC tạm hoãn thu học phí lần này:

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Lớp hành chính
1 16A10010078 Nguyễn Bá Minh An '24/06/97 1610A03
2 16A10010127 Trần Thị Lụa '02/04/98 1610A01
3 16A10010269 Trần Mạnh Hùng '18/02/98 1610A06
4 16A10010377 Phạm Hùng Cường '19/11/98 1610A03
5 17A10010069 Lều Xuân Bảo '09/08/99 1710A05
6 17A10010098 Ngô Thành Lâm '28/01/99 1710A05
7 17A10010140 Vũ Thị Kiều Trang '30/11/99 1710A01
8 17A10010231 Nguyễn Văn Hiến '28/03/98 1710A02
(38645 lần xem)