Thông báo Lịch đón SV đi học GDQP, GDTC đợt T6/2019 & danh sách phân xe

05/06/2019 10:52
Tags: GDQP, GDTC,

Khoa CNTT thông báo về việc tổ chức đưa đón sinh viên đi học GDTC & QPAN đợt tháng 6 năm 2019, như sau:

1. Thông báo kế hoạch của nhà trường (thời gian, địa điểm, các lưu ý) về việc tổ chức đưa đón sinh viên (thông báo kèm theo dưới đây)

2. Danh sách phân xe (kèm theo dưới đây)

3. Phân công thầy cô CVHT phụ trách điểm danh theo xe:

  • Xe số 1 và xe số 2: thầy Trương Công Đoàn
  • Xe số 3 và xe số 4: cô Mai Thị Thúy Hà
  • Xe số 5: cô Nguyễn Thị Thúy Lan 
  • Xe số 6: cô Nguyễn Thị Quỳnh Như
  • Xe số 7 và xe số 8: cô Nguyễn Thị Tâm

(35867 lần xem)