Thông báo lịch khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên nhập học năm 2019

18/11/2019 10:07
Căn cứ Thông báo số 48/TB-CTSV ngày 14/11/2019 của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên - Trường Đại học Mở Hà Nội về việc triển khai kế hoạch khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên năm nhất năm học 2019 - 2020
Tags: BHYT, thông báo,

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch khám sức khỏe:

Thời gian và địa điểm khám: Theo thông báo số 48/TB-CTSV 

Lưu ý: Sinh viên không ăn sáng để tiện cho việc xét nghiệm máu được chính xác.

Khám sức khỏe là điều kiện để hoàn thiện hồ sơ sinh viên, yêu cầu các sinh viên  tham gia đầy đủ, đúng thời gian qui định.

(34173 lần xem)