Thông báo số 2 về kiến tập doanh nghiệp t4/2021 tại FSOFT

19/04/2021 07:43
Tổ hướng nghiệp thông báo chi tiết về buổi kiến tập như sau:
  • Thời gian: 07:30 20/04/2021 tập trung tại sảnh tầng 1 - Khu giảng đường, để di chuyển ra xe đón tại đường Giải Phóng.
     
  • Trang phục: áo đồng phục của ĐH Mở HN, quần dài, giầy dép có quai hậu, đeo khẩu trang (lưu ý không đúng trang phục sẽ không được tham gia).

Danh sách phân xe và giảng viên phụ trách

Xe 1 - Cô Nguyễn Thị Tâm  - 094.789.7634

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Lớp
1 19A10010161 Vũ Trọng An '17/09/01 1910A01
2 19A10010250 Lê Thị Mai Anh '06/04/01 1910A04
3 19A10010311 Tạ Việt Anh '19/01/01 1910A03
4 19A10010086 Trần Thị Anh '01/11/01 1910A01
5 20A10010037 Nguyễn Thị Minh Ánh '10/07/02 2010A04
6 19A10010116 Đào Gia Bảo '24/12/01 1910A03
7 19A10010333 Trần Văn Ngọc Bảo '08/09/01 1910A05
8 20A10010107 Nguyễn Hữu Bằng '31/07/02 2010A02
9 19A10010006 Đỗ Thị Bích '19/11/01 1910A02
10 20A10010281 Nguyễn Đức Cảnh '07/08/02 2010A01
11 19A10010072 Bùi Đức Chính '24/09/01 1910A02
12 19A10010059 Nguyễn Công Chính '16/10/01 1910A03
13 20A10010217 Đặng Thành Công '20/05/02 2010A05
14 20A10010140 Kiều Mạnh Cường '03/08/02 2010A02
15 20A10010068 Mai Việt Cường '26/10/02 2010A05
16 19A10010155 Trần Thị Kiều Diễm '26/02/01 1910A01
17 20A10010066 Nguyễn Thị Dịu '20/05/02 2010A03
18 19A10010286 Nguyễn Thị Dơn '31/12/01 1910A02
19 19A10010153 Hoàng Duy '09/07/01 1910A04
20 19A10010108 Nguyễn Phước Duy '29/08/01 1910A05
21 20A10010309 Nguyễn Tiến Dũng '03/08/02 2010A02
22 19A10010177 Phạm Lân Dũng '04/03/01 1910A05
23 19A10010213 Đỗ Hồng Dương '17/12/01 1910A02
24 19A10010361 Lê Thùy Dương '01/11/01 1910A04
25 19A10010133 Phạm Văn Dương '13/09/01 1910A01
26 19A42010363 Bùi Thành Đan '23/11/01 1910A05
27 19A10010016 Đào Tiến Đạt '29/07/01 1910A01
28 19A10010097 Đinh Quốc Đạt '11/07/01 1910A03
29 19A10010300 Lê Quang Đạt '08/07/01 1910A04
30 19A10010199 Mai Thành Đạt '19/09/01 1910A05
31 19A10010096 Nguyễn Tiến Đạt '05/06/01 1910A01
32 19A10010130 Trần Tiến Đạt '05/11/01 1910A04
33 20A10010369 Vũ Tuấn Đạt '12/12/02 2010A01
34 20A10010231 Lê Hải Đoàn '21/07/02 2010A02
35 19A10010313 Nguyễn Đắc Đoàn '13/06/01 1910A01
36 20A10010235 Trương Đăng Đông '23/05/02 2010A02
37 19A10010298 Hoàng Minh Đức '09/07/01 1910A01
38 19A10010025 Ngô Văn Đức '20/10/01 1910A03
39 20A10010117 Nguyễn Văn Đức '01/03/02 2010A05
40 19A10010019 Đào Hương Giang '30/01/01 1910A01
41 19A10010257 Mai Đức Giang '21/06/01 1910A02
42 19A10010024 Nguyễn Việt Giang '11/10/01 1910A04
43 20A10010133 Đỗ Mạnh Hà '07/10/02 2010A03
44 19A10010030 Mai Thị Hà '16/03/01 1910A02
45 19A10010176 Nguyễn Sơn Hà '18/08/01 1910A03

 

Xe 2 - Cô Trịnh Thị Xuân  - 098.208.3232

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Lớp
1 19A10010169 Nguyễn Thị Thu Hà '21/10/01 1910A04
2 19A10010085 Nguyễn Thu Hà '26/06/01 1910A05
3 19A10010214 Trịnh Thanh Hải '18/08/01 1910A02
4 19A10010142 Hà Thị Hạnh '26/07/01 1910A04
5 19A10010188 Vũ Thị Bích Hạnh '05/12/01 1910A01
6 19A10010231 Nguyễn Thị Ngọc Hân '28/01/01 1910A05
7 19A10010375 Đinh Thị Thu Hiền '28/07/01 1910A01
8 19A10010331 Lê Thị Hiền '04/12/01 1910A02
9 20A10010120 Trần Thị Thu Hiền '18/09/02 2010A04
10 20A10010045 Nguyễn Quốc Hiếu '03/09/02 2010A04
11 19A10010081 Phạm Minh Hiếu '02/10/01 1910A05
12 20A10010124 Giang Thế Hiệp '11/07/02 2010A03
13 19A10010047 Nguyễn Thị Thu Hoài '10/01/01 1910A01
14 19A10010002 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng '18/07/01 1910A02
15 20A10010187 Nguyễn Việt Hoàng '30/11/02 2010A03
16 19A10010140 Triệu Lê Hoàng '05/10/01 1910A05
17 19A10010200 Vũ Đức Hoàng '06/05/01 1910A01
18 20A10010292 Hoàng Thu Hồng '19/08/02 2010A03
19 20A10010116 Đặng Quang Huy '16/10/02 2010A04
20 19A10010182 Nguyễn Duy Huy '21/02/01 1910A01
21 19A10010065 Trần Quang Huy '26/08/01 1910A01
22 19A10010220 Vương Quang Huy '26/02/01 1910A02
23 20A10010162 Vương Quang Huy '25/02/02 2010A01
24 19A10010111 Lê Thị Huyền '10/04/01 1910A03
25 19A10010348 Ma Thị Huyền '03/12/01 1910A04
26 19A10010032 Ngô Thị Thanh Huyền '08/06/01 1910A05
27 19A10010301 Nguyễn Thị Huyền '08/03/00 1910A04
28 19A10010069 Nguyễn Thị Huyền '15/01/01 1910A03
29 20A10010151 Đỗ Mạnh Hùng '30/07/02 2010A03
30 19A10010095 Lê Mạnh Hùng '17/04/01 1910A05
31 19A10010139 Lê Trọng Hùng '06/06/01 1910A01
32 19A10010201 Nguyễn Huy Hùng '17/03/01 1910A02
33 19A10010144 Nguyễn Mạnh Hùng '15/11/01 1910A03
34 19A10010280 Phạm Việt Hùng '01/06/01 1910A01
35 19A10010076 Nghiêm Bá Hưng '24/06/01 1910A03
36 19A10010129 Vũ Văn Khang '07/04/01 1910A02
37 20A10010320 Nguyễn Ngọc Khánh '18/12/02 2010A04
38 19A10010283 Nguyễn Thị Ngọc Lan '05/02/01 1910A04
39 20A10010215 Nguyễn Thị Thanh Lan '13/01/02 2010A03
40 19A10010074 Nguyễn Thị Lan '23/07/01 1910A03
41 19A10010075 Vũ Đình Tùng Lâm '17/03/01 1910A02
42 19A10010198 Nguyễn Văn Lập '15/04/01 1910A03
43 19A10010284 Đỗ Thị Liên '21/09/01 1910A01
44 19A10010062 Lê Mai Linh '19/07/01 1910A04
45 19A10010276 Nguyễn Văn Linh '13/01/00 1910A04

Xe 3 - Cô Nguyễn Thị Quỳnh Như - 090.808.1979

 

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Lớp
1 19A10010100 Nguyễn Văn Linh '09/08/01 1910A03
2 19A10010037 Vũ Thanh Loan '05/06/01 1910A01
3 19A10010098 Mai Thế Long '29/11/01 1910A04
4 19A10010197 Nguyễn Hải Long '14/01/01 1910A05
5 19A10010316 Nguyễn Khắc Long '30/01/01 1910A02
6 19A10010244 Trần Đức Long '25/09/01 1910A03
7 19A10010114 Bùi Đức Lộc '18/07/98 1910A04
8 20A10010103 Đào Đức Lộc '04/03/02 2010A02
9 20A10010376 Hoàng Trọng Mạnh '01/10/02 2010A03
10 20A10010099 Nguyễn Đức Mạnh '22/02/02 2010A03
11 19A10010304 Nguyễn Hữu Mạnh '29/06/01 1910A01
12 19A10010353 Nguyễn Văn Mạnh '15/06/01 1910A02
13 19A10010340 Tô Đức Mạnh '15/06/01 1910A02
14 20A10010054 Đặng Đức Minh '02/12/02 2010A04
15 19A10010202 Lê Quang Minh '31/08/01 1910A02
16 20A10010100 Nguyễn Phan Ngọc Minh '17/08/02 2010A04
17 19A42010322 Nguyễn Quang Minh '08/12/01 1910A02
18 19A10010022 Trần Đức Minh '19/01/01 1910A04
19 19A10010227 Chử Văn Nam '23/06/01 1910A01
20 19A10010070 Nguyễn Thanh Nam '21/07/01 1910A04
21 19A10010248 Dương Quỳnh Nga '01/03/01 1910A03
22 19A10010383 Nguyễn Hồng Ngọc '20/07/01 1910A01
23 19A10010335 Nguyễn Hồng Ngọc '29/07/01 1910A02
24 19A10010215 Nguyễn Xuân Ngọc '25/01/00 1910A03
25 19A10010323 Phạm Bích Ngọc '18/02/01 1910A04
26 19A10010258 Hồ Thảo Nguyên '18/04/01 1910A05
27 19A10010228 Nguyễn Đức Nguyên '09/03/01 1910A01
28 19A10010337 Nguyễn Thị Nguyệt '06/11/01 1910A03
29 19A10010195 Nguyễn Anh Núi '25/08/01 1910A02
30 19A10010119 Trương Kiều Oanh '01/02/01 1910A03
31 19A10010045 Đặng Ngọc Phúc '16/07/01 1910A01
32 20A10010160 Lại Hồng Phúc '09/04/02 2010A05
33 20A10010204 Trịnh Hồng Phúc '05/03/02 2010A02
34 19A10010245 Nguyễn Đình Phước '18/06/00 1910A02
35 20A10010145 Nguyễn Minh Quang '13/12/02 2010A05
36 19A10010071 Đào Anh Quân '15/07/01 1910A01
37 19A10010093 Đỗ Hồng Quân '11/02/01 1910A02
38 19A10010193 Đỗ Minh Quân '27/07/01 1910A03
39 19A10010001 Khuất Đình Quân '27/05/01 1910A05
40 19A10010132 Nguyễn Phan Quân '30/10/01 1910A03
41 19A10010040 Mai Thế Quyền '11/12/01 1910A02
42 19A10010329 Trần Thế Quyền '24/03/01 1910A03
43 19A10010143 Nguyễn Đức Sơn '03/10/01 1910A02
44 19A10010209 Phạm Thanh Sơn '16/10/01 1910A03
45 19A10010282 Chu Đình Thế Tài '12/01/01 1910A05

 

 

Xe 4 - Thầy Nguyễn Đức Tuấn - 090.226.0782

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Lớp
1 19A10010049 Lê Thanh Tâm '14/09/01 1910A02
2 19A10010243 Vũ Thanh '25/11/01 1910A01
3 19A10010042 Đỗ Ngọc Thái '03/04/01 1910A01
4 19A10010063 Trịnh Tuấn Thành '01/03/01 1910A03
5 19A10010287 Đoàn Phương Thảo '05/04/01 1910A04
6 20A10010123 Phạm Thị Phương Thảo '26/11/02 2010A03
7 19A10010094 Trần Phương Thảo '07/12/01 1910A01
8 20A10010244 Trần Thị Phương Thảo '06/12/02 2010A05
9 20A10010223 Lại Quang Thắng '03/08/02 2010A03
10 20A10010252 Lê Trọng Thắng '17/06/02 2010A02
11 19A10010350 Nguyễn Tử Thắng '06/04/00 1910A02
12 20A10010319 Vũ Văn Thế '08/10/02 2010A04
13 20A10010390 Bùi Thi Hoài Thu '20/05/02 2010A01
14 19A10010017 Nguyễn Hoài Thu '25/06/01 1910A02
15 20A10010347 Nguyễn Minh Thuận '02/09/02 2010A01
16 19A10010184 Nguyễn Thị Thương '28/04/01 1910A01
17 19A10010358 Nguyễn Văn Tiến '08/09/01 1910A04
18 19A10010205 Nguyễn Hữu Tình '30/01/01 1910A02
19 19A10010190 Trần Viết Toản '16/07/01 1910A04
20 19A10010067 Nguyễn Thị Thu Trang '22/12/01 1910A03
21 19A10010138 Bùi Đức Trung '07/08/01 1910A05
22 19A10010134 Cao Thế Trung '21/02/01 1910A01
23 19A10010183 Phạm Thành Trung '10/01/01 1910A02
24 19A10010027 Trần Văn Trung '14/03/01 1910A04
25 20A10010109 Nguyễn Mạnh Trường '28/01/02 2010A05
26 19A10010314 Trần Viết Trường '27/09/01 1910A01
27 19A10010285 Văn Minh Trường '07/11/01 1910A02
28 19A10010090 Lê Anh Tuấn '31/03/01 1910A02
29 19A10010346 Lê Ngọc Tuyền '08/06/01 1910A03
30 19A10010203 Nguyễn Ngọc Tùng '16/01/01 1910A02
31 20A10010348 Lê Anh Tú '08/10/02 2010A02
32 20A10010287 Lê Như Tú '30/11/02 2010A03
33 19A10010008 Nguyễn Hữu Tú '16/02/01 1910A01
34 19A10010053 Nguyễn Xuân Tú '02/01/01 1910A03
35 19A10010058 Nguyễn Ngọc Tường '25/09/01 1910A05
36 20A10010096 Lê Thanh Vân '17/10/02 2010A05
37 19A10010023 Lê Đức Việt '09/04/01 1910A04
38 19A10010225 Trần Văn Việt '07/08/01 1910A01
39 19A10010241 Vũ Bá Việt '30/01/01 1910A02
40 19A10010028 Chu Thế Vinh '19/10/01 1910A03
41 20A10010101 Lê Tuấn Vũ '15/11/02 2010A05
42 19A10010194 Nguyễn Hữu Vũ '23/07/01 1910A03
43 20A10010024 Bùi Thị Yên '06/02/02 2010A03
44 19A10010240 Nguyễn Hải Yến '19/04/01 1910A02
45 19A10010124 Phạm Thị Yến '21/01/01 1910A04
(25541 lần xem)