Thông báo v/v tổ chức giảng dạy và kinh phí tham gia khóa học Giáo dục thể chất quốc phòng và an ninh

20/09/2022 08:51
Tags: GDQP&AN,

Thông báo kế hoạch tổ chức giảng dạy môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh đợt 3/10/2022 đến 21/10/2022 cho sinh viên Khoá 2020

Kế hoạch thanh toán tiền thừa cho sinh viên như sau

  • Lớp 2010A01: 8h-12h ngày 21/9/2022

  • Lớp 2010A02: 12h 30 -15h30 ngày 21/9/2022

  • Lớp 2010A03: 8h-12h ngày 22/9/2022

  • Lớp 2010A04: 12h30-15h30 ngày 22/9/2022

  • Lớp 2010A05: 8h-12h ngày 23/9/2022

  • Sinh viên khi đến nhận lại tiền tại phòng P17 mang theo thẻ SV, CMTND hoặc CCCD

(9571 lần xem)