Thông báo Tổ chức đào tạo GDTC-QPAN cho SV khóa 2110A giai đoạn 06/03 - 17/03/2023

17/02/2023 10:21
Do khóa 2110A thực hiện việc đi học môn GDTC&QPAN tại Văn Giang, Khoa thông báo về việc tổ chức đào tạo cho SV khóa 2110A trong giai đoạn từ ngày 06/03/2023 đến 17/03/2023, như sau:
Tags: GDQP&AN,
 1. Thời gian học môn GDQP&AN tại Văn Giang: 06/03/2023 đến ngày 17/03/2023
 2. Đối tượng: SV khóa 2110A đã tham gia và hoàn thành học phần lý thuyết môn học GDQP&AN
 3. KInh phí mỗi SV phải nộp: 1.206.500đ (chi tiết xem theo thông báo 12), nộp tiền trực tiếp tại P17, từ 8h30-15h30 các ngày 23, 24/02/2023
 4. Danh sách biên chế xe, thời gian, địa điểm đón SV, các yêu cầu cần thiết khác: Thông báo sau.

Trong thời gian đợt học GDQP&AN nói trên, việc học tập các học phần chuyên môn liên quan sẽ tổ chức như sau:

 1. Các lớp tín chỉ học trực tiếp có số lượng SV khóa 2110A nhiều: sẽ chuyển sang học trực tuyến ca 17:15 (xem lịch cụ thể trên hệ thống CTMS)
 2. Các lớp tín chỉ có số lượng Sv khóa 2110A ít: chuyển sang hình thức kết hợp: lớp học trực tiếp như bình thường, cung cấp video bài giảng tương ứng (gửi qua email CTMS) để SV sau giờ học tập GDQP, GDTC có thể tự học, theo kịp tiến độ của lớp. 
 3. Đối với các lớp thực hành:
  1. Sinh viên 2110A chủ động làm bài, nộp bài trực tuyến từng buổi theo phương thức do GV của lớp quy định. Khi làm bài có khó khăn, thắc mắc thì hỏi GV thông qua email để GV kịp thời hỗ trợ.
  2. Sinh viên các khóa khác thực thành trực tiếp tại lớp như bình thường.

Khoa CNTT thông báo để SV, CVHT, GV liên quan biết và thực hiện!

(11513 lần xem)