Thông báo về Hội thảo Hướng nghiệp dành cho sinh viên giữa và cuối khóa học kì 2 năm học 2022 - 2023

05/04/2023 11:36
Thông báo về Hội thảo Hướng nghiệp dành cho sinh viên giữa và cuối khóa học kì 2 năm học 2022 - 2023 Trong khuôn khổ hoạt động sinh hoạt công dân sinh viên giữa và cuối khóa năm học 2022 - 2023, Tổ công tác Hướng nghiệp thông báo Hội thảo hướng nghiệp dành cho sinh viên chi tiết như sau:

Nội dung: Hướng nghiệp với sinh viên ngành CNTT

Thời gian: 13h45, ngày 06/4/2023

Địa điểm: P52 Khu giảng đường 96 Định Công, Hoàng Mai, HN.

Doanh nghiệp tham gia: VCCorp - Công nghệ nội dung

Thành phần:

  • Trực tiếp:
    • các sinh viên thuộc lớp CDSVGK2023.001, CDSVCK2023.002, CDSVGK2023.002
    • Các cán bộ, GV quan tâm
  • Trực tuyến với các lớp còn lại( link meeting được gửi trên hệ thống CTMS)

SV lưu minh chứng điểm danh và trả lời câu hỏi đánh giá (công bố Sau giờ sinh hoạt) vào biểu mẫu.

Kết quả thi SHCDSV giữa khoá, cuối khoá của các lớp này chỉ được công nhận sau khi SV hoàn thành đầy đủ toàn bộ các hoạt động hướng nghiệp theo thông báo này và các thông báo tiếp theo!

(19136 lần xem)