Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2023-2024

07/08/2023 22:43
Tags: kế hoạch,

Lưu ý nguyên tắc chung về thời gian thực hiện như sau: Nếu thời điểm SV thực hiện các công việc đòi hỏi phải gặp trực tiếp bộ phận hành chính (như: nhận giấy mời, nộp hồ sơ, ... ) rơi vào ngày nghỉ (Thứ 7, CN, Ngày lễ) thì thời gian thực hiện sẽ tự động được rời sang ngày làm việc trước/sau gần nhất (VD: Thứ 7 -> Thứ 6; CN -> Thứ 2).

Nội dung công việc Đối tượng thực hiện Từ Đến trước Y/C minh chứng Ghi chú
Báo cáo tổ chức & đánh giá hoạt động chuyên môn của SV chuyên ngành 4 bộ môn chuyên ngành 01/08/2023 6/8   Qua form
Tổ chức đăng kí chuyên ngành BLĐK, KHĐT, CVHT, SV 07/08/2023 10/08   Quy trình từ 2019.09, có chấm đăng ký chuyên ngành.
Từ năm học 21-22, chỉ chấp nhận từ 100 tín chỉ trở lên
Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK,
trưởng/phó bộ môn,
KH-ĐT,
GV quan tâm
07/08/2023 12/08 Biên bản họp Phân công GD HK trước,
Biên bản họp tổng kết HK trước
Biên bản họp Phân công GD HK hiện tại
Chú ý Nộp TKB cho P.QLĐT
Họp HĐ thẩm định đăng ký đề tài NCKH SV Hội đồng thẩm định 07/08/2023 14/08    
Học GDTC 2 2110A 07/08/2023 22/10   Theo kế hoạch 68/KH/TCQA
Tổ chức đăng ký sớm KH-ĐT; Sinh viên đang học; SV hết hạn đình chỉ; CVHT 07/08/2023 10/08   Theo hướng dẫn
Sinh viên đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp SV, CTMS 08/08/2023 09/08   Theo Quy định tốt nghiệp, từ HK1 năm học 2023-2024, việc kiểm tra đánh giá ĐATN triển khai theo Đề cương mới
SV đăng ký đề nghị hỗ trợ sắp xếp đề tài với các vị trí/loại đề tài phụ thuộc 1 dự án khác (qua Form) SV đã đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp và có dự định làm đồ án dạng phụ thuộc 1 dự án khác 08/08/2023 09/08   Đã hướng dẫn trong Hội thảo định hướng chuyên môn năm 2021
Đăng ký học SV, HV đang học; SV hết hạn đình chỉ; CVHT 09/08/2023 12/08   Theo hướng dẫn
Duyệt đăng ký học BLĐK 12/08/2023 13/08    
Điều chỉnh đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 12/08/2023 15/08   Quy trình điều chỉnh
SV, HV đăng ký đề cương đề tài đồ án lên hệ thống SV làm đồ án; HV thạc sĩ 13/08/2023 15/08   Theo Hướng dẫn
Duyệt đề cương đồ án (pha 2) HĐK, CTMS 14/08/2023 16/8    
Thực học GV, SV, HV thạc sĩ 14/08/2023 06/11    
Triển khai Thực tập có giám sát tại doanh nghiệp BLĐK, HĐK, Tổ Hướng nghiệp, CVHT, SV 14/08/2023 12/11 Thông báo
Cam kết (theo mẫu)
SV hoàn thành việc báo cáo thông tin vào Form: https://forms.gle/TDsgu8EzwsW77tye6 trước tuần 10 của học kỳ để xét căn cứ kết thúc lớp
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024   14/08/2023 25/12    
SV học GDTC (3tc) 2110A + SV cũ chưa hoàn thành 09/08/2023 27/10   Lịch của TT GD Thể chất - QPAN năm học 2023-2024
SV nộp Đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp KH-ĐT, SV 16/08/2023 16/08/2023 theo Hướng dẫn P17
Họp HĐK để xét duyệt đề tài ĐA & phân công GVHD Giáo vụ, HĐ Khoa 17/08/2023 18/08 Đề cương đề tài
DS KQ duyệt đề tài + phân công bộ môn phụ trách
P16
Sinh viên đăng ký các lớp chuyên đề tốt nghiệp SV, CTMS 17/08/2023 19/08    
Họp lớp sinh viên đầu kỳ GVCN, SV 17/08/2023 22/08 Thông báo họp lớp;
Biên bản họp lớp;
DS điểm danh
 
TB kết quả xét duyệt đăng ký đồ án, SV nhận giấy mời GV hướng dẫn đồ án tốt nghiệp KHĐT,
SV diện làm Đồ án
18/08/2023 18/08 DSSV ký nhận giấy mời GVHD SV mang theo sổ theo dõi đồ án (liên hệ Thư viện khoa), đến P17
Sinh viên nhận đề tài chuyên đề tốt nghiệp KHĐT,
SV diện làm Ch/đề
19/08/2023 19/08 DSSV ký nhận CĐ (có mã đề/sv) SV mang theo sổ theo dõi chuyên đề (liên hệ Thư viện khoa), đến P17
Sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB. SV, HV 21/08/2023 26/08   Lưu ý: tài khoản phải có số dư lớn hơn 50.000đ so với số tiền học phí phải nộp
Kiểm tra điều kiện chuyên môn cho SV làm đồ án HĐ kiểm tra, SV 25/08/2023 30/08 DS, QĐHĐ, Kết quả ktra Những sv được HĐ yêu cầu
Nghỉ lễ Quốc khánh Toàn khoa 02/09/2023 03/09    
SV khoá mới nhập học SV khóa mới, Tổ Tuyển sinh 06/09/2023 07/09   Theo KH tuyển sinh của Bộ, của Trường
Gặp mặt sinh viên đầu khoá BLĐK, Tổ Tuyển sinh, Trưởng các bộ phận, CVHT 09/09/2023 09/09 QĐ thành lập BTC
Kế hoạch tổ chức, Slide/clip, poster
Sổ tay SV,
Hình ảnh minh chứng,
Báo cáo kết quả hoạt động
Khu giảng đường khoa CNTT (96 Định Công, Hà Nội)
SV khoá mới đăng ký học CVHT, SV khoá mới 09/09/2023 11/09   Theo hướng dẫn, lịch dự kiến
Thu học phí Tài chính, CVHT, SV 11/09/2023 16/09    
Tổ chức cho SV kiến tập doanh nghiệp Tổ Hướng nghiệp, Bộ môn CS, CVHT, SV 11/09/2023 26/09 Thông báo,
Danh sách đăng ký,
Checklist công việc khi kiến tập
Bài thu hoạch của SV và DS nộp thu hoạch
 
SV khoá mới thực học GV, SV 11/09/2023 18/12   Thi theo lịch tiến độ chung của khoa, và lịch cụ thể từng môn
Sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu khoá SV khóa mới (K22), BTC 16/09/2023 18/09   13:00-17:00 ngày 16+17/9/2023
Tại NVH quận Hai Bà trưng
Triển khai Quy trình xét công nhận tốt nghiệp cấp Khoa (đợt xét Tháng 10/2023) KH-ĐT;
SV;
HĐ cấp khoa
18/09/2023 23/10 Thông báo thu hồ sơ;  
Tham gia cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2022 Giảng viên, SV 24/09/2023 16/10 Hồ sơ đăng ký, quyết định, tờ trình cử đi tham dự  
Thành lập Hội đồng cấp khoa xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2023 KH-ĐT; BLĐK 25/09/2023 27/09 QĐ thành lập HĐ  
SV đăng ký hồ sơ tốt nghiệp đợt tháng 10/2023 KH-ĐT; SV đủ điều kiện TN 25/09/2023 30/09    
Khảo sát việc làm SV tốt nghiệp Tổ Hướng nghiệp 25/09/2023 25/10   Khi đăng ký xét CNTN
Kiểm tra hồ sơ, điểm... SV đăng ký xét CN tốt nghiệp đợt T10/2023 Tiểu ban kiểm tra; KH-ĐT 28/09/2023 05/10    
Triển khai Quy trình xét công nhận tốt nghiệp cấp khoa bậc ThS KH-ĐT;
HV;
HĐ cấp khoa
02/10/2023 30/10 Thông báo thu hồ sơ;  
Hạn cuối nhận đơn xin nộp học phí muộn VPK CS2; SV chưa hoàn thành học phí theo thông báo 03/10/2023 04/10   Quy trình xử lý Nộp học phí muộn
Lập kế hoạch thi (gửi phòng KT&ĐBCL), chuẩn bị đề thi Tổ KH-ĐT; Phòng khảo thí (phối hợp);
Các bộ môn liên quan
05/10/2023 10/10    
SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chất lượng xác định yêu cầu của ĐATN SV, GVHD, KH-ĐT 04/10/2023 05/10   (tương đương báo cáo tiến độ cũ)
Thu học phí 2 Tài chính, CVHT, SV 09/10/2023 13/10   Theo mốc nộp tiền trước đó
Thu hồ sơ đăng ký tốt nghiệp đợt tháng 10/2023 KH-ĐT; SV đủ điều kiện TN 02/10/2023 04/10    
Hội đồng cấp Khoa họp xét CN tốt nghiệp đợt tháng 10/2023 KH-ĐT; BLĐK 05/10/2023 07/10    
Các Bộ môn nộp dự kiến HĐ seminar chuyên môn để báo cáo khoa trước khi thực hiện Các BM có phụ trách ĐATN 05/10/2023 09/10 DS thành viên hội đồng (dự kiến);
DS đề tài/hội đồng;
Lịch làm việc (nằm trong khung KH của khoa)
 
Đánh giá chất lượng xác định yêu cầu của ĐATN (ĐGYC) Gvụ, HĐ kiểm tra,
SV làm ĐA,
SV chuyên ngành,
Các Bộ môn CN
06/10/2023 12/10 Thông báo,
QĐ phân công HĐ
Biên bản từng Đề tài/HĐ
(tương đương đánh giá tiến độ ĐA trước đây)
Kiểm tra tiến độ chuyên đề tốt nghiệp SV diện làm CĐTN, GVHD, KH-ĐT 11/10/2023 11/10 01:30 - Photo sổ theo dõi có nhận xét tiến độ (đạt/không đạt) của GVHD từ đầu đến tuần kiểm tra tiến độ - SV không đạt/không nộp tiến độ bị yêu cầu kiểm tra chuyên môn theo thông báo.
- Điểm kiểm tra được tính TB cộng với điểm của GVHD trước khi tính vào điểm thi
HOU xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2023 (đợt tháng 10/2023) KH-ĐT;
SV;
HĐ cấp khoa
09/10/2023 16/10    
Tổ chức cho SV kiến tập doanh nghiệp Tổ Hướng nghiệp, Bộ môn CS, CVHT, SV 09/10/2023 24/10 Thông báo,
Danh sách đăng ký,
Checklist công việc khi kiến tập
Bài thu hoạch của SV và DS nộp thu hoạch
 
SV làm đồ án nộp xác nhận khắc phục sau kết quả ĐGYC SV làm đồ án được HĐ tiến độ yêu cầu 12/10/2023 14/10/2023   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Họp cấp Khoa xét CN tốt nghiệp bậc ThS (sau khi HV hoàn thành nộp luận văn cho Nhà trường) HĐ cấp khoa 16/10/2023 21/10 QĐ hội đồng.
Các DS theo quy trình
Các báo cáo tự kiểm tra.
Biên bản họp hội đồng
 
SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chuyên môn với các BM SV làm đồ án, GVHD;
BM phụ trách;
BP chuyên trách;
20/10/2023 24/10 Thông báo của các Bộ môn Thực hiện như thông báo của BM và nộp Hồ sơ theo hướng dẫn trong sổ theo dõi quá trình
Tổ chức thi học kỳ HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 23/10/2023 04/12 Các QĐ liên quan
KH thi
DS thi
Biên bản HĐ
Chú ý lịch thi các môn chung
Thi các môn chung (LLCT) Đợt 1 HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 23/10/2023 30/10   Bao gồm cả ngày thi dự trữ
Kiểm tra chuyên môn đối với SV chuyên đề TN có tiến độ Chậm/Muộn/Không đạt/Không nộp SV diện làm CĐTN, KH-ĐT, BP nghiệp vụ 25/10/2023 30/10 DS, QĐHĐ, Kết quả kiểm tra Trước đó, SV diện bị kiểm tra phải photo sổ theo dõi và đăng ký kiểm tra theo thông báo của bộ phận nghiệp vụ
Điểm kiểm tra được tính TBC với điểm của GVHD trước khi tính vào điểm thi
Sinh viên báo cáo chuyên môn tại các Bộ môn KHĐT; HĐ cấp BM; SV làm đồ án, SV chuyên ngành; Tổ Hướng nghiệp; các DN quan tâm 26/10/2023 01/11   Hội đồng tại các Bộ môn
BP nghiệp vụ nộp về KH-ĐT kết quả kiểm tra chuyên môn SV chuyên đề TN BP nghiệp vụ, KH-ĐT 01/11/2023 02/11    
Bộ môn nộp về Giáo vụ kết quả Seminar đánh giá chuyên môn các SV làm đồ án TN Giáo vụ, Bộ môn 28/10/2023 07/11 1. QĐ thành lập các HĐ cấp bộ môn
2. Biên bản đánh giá từng đề tài
Theo mẫu quy định
Thi các môn chung (LLCT, TACB) Đợt 2 HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 13/11/2023 04/12   Bao gồm cả ngày kiểm tra điều kiện, ngày thi dự trữ
SV nộp báo cáo chuyên đề TN (đăng ký dự thi) Giáo vụ,
SV diện thi TN
22/11/2023 22/11 Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi Tại phòng 17
Thi các môn chuyên đề tốt nghiệp KH-ĐT; Ban hỏi thi; SV 25/11/2023 30/11    
Họp xét KQ Rèn luyện cấp lớp KH-ĐT, CVHT, SV 04/12/2023 11/12 Biên bản, KQRL cấp lớp Đăng Thông báo trước
Thi tuyển sinh SĐH đợt 2/năm HOU 27/11/2023 11/12   Khung KH đào tạo HOU 23-24
SV nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ tốt nghiệp SV diện Bảo vệ TN
BP KH-ĐT
21/11/2023 21/11 Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi Thời gian nộp: 08:00-11:00 tại P17
Họp HĐ phân công GV phản biện Đồ án TN, phân công HĐ bảo vệ Hội đồng Khoa 22/11/2023 23/11 BB, DS 08:00-16:00
TB kết quả phân công GV phản biện đồ án TN, SV nhận giấy mời GV phản biện đồ án TN Giáo vụ, SV 23/11/2023 24/11   14:00
Trả 01 quyển đồ án (có chữ kí xác nhận của BP trả) để SV mang nộp GVPB
Sinh viên hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bảo vệ đồ án TN (theo Quy định) Giáo vụ, SV diện bảo vệ TN 28/11/2023 29/11   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Họp SV chuẩn bị công tác thi/bảo vệ ĐATN Bộ phận chuyên trách, SV bảo vệ ĐA 28/11/2023 29/11   Theo thông báo của BP chuyên trách
Bảo vệ đồ án tốt nghiệp KH-ĐT; Các HĐ, SV liên quan;
Tổ hướng nghiệp, các DN quan tâm;
SV chuyên ngành
01/12/2023 03/12    
Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK,
trưởng/phó bộ môn,
KH-ĐT,
GV quan tâm
18/12/2023 23/12 Biên bản họp Phân công GD HK trước,
Biên bản họp tổng kết HK trước
Biên bản họp Phân công GD HK hiện tại
Chú ý Nộp TKB cho P.QLĐT
Thông báo Kế hoạch học kỳ tiếp theo KHĐT, BLĐK, CVHT 11/12/2023 18/12 Bản tin Website;
Kế hoạch lưu VPK, BLĐK
Nộp kế hoạch học kỳ và TKB cho P.QLĐT
Khoa xét KQ HTRL HK1 năm học 2023-2024 Hội đồng cấp khoa,
CVHT
18/12/2023 21/12    
Trường Xét KQ HTRL HK1 năm học 2023-2024   25/12/2023 22/01/2024    
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024   25/12/2023 20/05    
(30091 lần xem)