Thông báo v/v Triển khai khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp SV tốt nghiệp năm 2016

20/09/2017 17:13
Thực hiện kế hoạch số 137/KH-ĐHM ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Viện ĐH Mở Hà Nội về việc Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp;
Tags: việc làm, ctdt,

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổ công tác Hướng nghiệp khoa CNTT thông báo triển khai khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016

  1. Đối tượng khảo sát: Các sinh viên đã tốt nghiệp năm 2016
  2. Đề nghịCVHT các lớp của 0011B, 1210A thông báo tới các sinh viên đã tốt nghiệp năm 2016 biết và điền thông tin vào form khảo sát trực tuyến trước ngày 01/10/2017

Kính mong các thầy cô CVHT và các sinh viên nêu trên hợp tác giúp tổ công tác và khoa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

(39031 lần xem)