Thông báo Triệu tập sinh viên và cố vấn học tập tham dự Hội thảo định hướng chuyên môn (HK2 năm học 2017-2018)

18/12/2017 19:54
Hội thảo dành cho cho SV chuẩn bị làm tốt nghiệp và vào chuyên ngành

Thực hiện Kế hoạch HK2 năm học 2017-2018, Khoa CNTT tổ chức Hội thảo định hướng chuyên môn cho SV chuẩn bị làm tốt nghiệp và SV chuẩn bị vào chuyên ngành.

Thời gian: 14:00 ngày 20/12/2017

Địa điểm: P52 - CS2 - khoa CNTT

Đối tượng được triệu tập:

  1. Sinh viên diện chuẩn bị làm tốt nghiệp (có danh sách kèm theo)
  2. Sinh viên diện chuẩn bị vào chuyên ngành (có danh sách kèm theo)
  3. Cố vấn học tập của các lớp có SV thuộc 2 danh sách trên

 

Danh sách sinh viên diện chuẩn bị làm tốt nghiệp 

STT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh
1 0011B4 11A100194 Dương Văn An '25/03/1993
2 0011B1 11A100005 Ngô Quang Bình '03/06/1993
3 0011B4 11A100197 Phan Cao Chất '26/09/1990
4 0011B4 11A100198 Vũ Văn Chính '11/09/1993
5 0011B1 11A100012 Nguyễn Đình Dũng '11/09/1993
6 0011B1 11A100014 Phạm Văn Định '20/06/1993
7 0011B3 11A100142 Phạm Xuân Đoan '22/02/1993
8 0011B4 11A100206 Nguyễn Văn Đức '23/10/1993
9 0011B3 11A100146 Lê Việt Hà '05/10/1993
10 0011B4 11A100211 Phùng Trọng Hiếu '23/09/1993
11 0011B3 11A100149 Lê Văn Hiệp '11/02/1993
12 0011B1 11A100022 Chu Mạnh Hùng '26/05/1993
13 0011B2 11A100086 Hà Mạnh Hùng '07/11/1987
14 0011B4 11A100215 Quách Thị Hường '18/02/1992
15 0011B4 11A100219 Bùi Duy Long '06/11/1993
16 0011B1 11A100031 Ngô Đăng Nam '15/05/1993
17 0011B3 11A100171 Trịnh Trần Thanh Quang '20/10/1993
18 0011B3 11A100172 Nguyễn Hữu Quân '05/06/1992
19 0011B1 11A100039 Nguyễn Văn Quân '04/09/1993
20 0011B2 11A100106 Đỗ Phi Quyết '13/09/1993
21 0011B1 11A100043 Phạm Công Tôn Sơn '02/12/1993
22 0011B3 11A100178 Đặng Đức Toàn '19/06/1993
23 0011B5 11A100303 Phạm Thanh Tùng '27/04/1993
24 1210A01 12A10010151 Nguyễn Hoàng Anh '23/11/1992
25 1210A03 12A10010106 Bùi Văn Bình '03/03/1994
26 1210A02 12A10010054 Trần Đức Bích '27/01/1994
27 1210A02 12A10010018 Đỗ Đăng Dũng '03/05/1994
28 1210A02 12A10010181 Nguyễn Tiến Đạt '14/01/1994
29 1210A06 12A10010314 Lê Văn Hải '15/06/1990
30 1210A02 12A10010257 Nguyễn Công Hải '18/11/1994
31 1210A03 12A10010260 Bạch Văn Hiếu '16/11/1989
32 1210A03 12A10010281 Trần Văn Hiển '08/11/1993
33 1210A02 12A10010143 Trần Văn Hiện '01/08/1994
34 1210A02 12A10010239 Đoàn Văn Hiệu '15/03/1994
35 1210A01 12A10010261 Lê Ngọc Hoàng '15/06/1994
36 1210A05 12A10010270 Phạm Thị Hường '15/05/1994
37 1210A04 12A10010046 Đỗ Thị Khuyên '07/06/1994
38 1210A05 12A10010271 Dương Trung Kiên '08/05/1993
39 1210A01 12A10010174 Hoàng Thành Long '28/11/1993
40 1210A05 12A10010295 Lê Đăng Long '18/02/1992
41 1210A03 12A10010059 Lê Quang Long '15/11/1994
42 1210A04 12A10010353 Trịnh Thị Như Mai '09/10/1994
43 1210A02 12A10010105 Trịnh Đình Mạnh '24/06/1993
44 1210A05 12A10010286 Đặng Thị Mỵ '15/10/1994
45 1210A03 12A10010062 Trần Quang Nam '08/06/1994
46 1210A03 12A10010128 Nguyễn Hải Ninh '08/09/1994
47 1210A05 12A10010211 Nguyễn Quốc Phong '18/12/1994
48 1210A02 12A10010050 Lê Minh Quân '19/01/1994
49 1210A02 12A10010209 Đinh Hồng Sơn '27/08/1993
50 1210A04 12A10010242 Phạm Thế Sơn '29/12/1993
51 1210A03 12A10010034 Nguyễn Chí Thanh '22/02/1994
52 1210A01 12A10010217 Nguyễn Dương Thành '07/11/1993
53 1210A02 12A10010235 Trần Quang Thế '24/08/1994
54 1210A02 12A10010197 Đào Huy Thịnh '13/03/1994
55 1210A06 12A10010336 Nguyễn Văn Toàn '07/03/1994
56 1210A05 12A10010296 Nguyễn Thị Trang '21/04/1994
57 1210A04 12A10010277 Nguyễn Thành Trung '11/05/1993
58 1210A04 12A10010230 Vũ Xuân Trường '30/10/1994
59 1210A01 12A10010223 Đinh Việt Tuấn '13/11/1994
60 1210A04 12A10010237 Nguyễn Văn Tuấn '21/04/1993
61 1210A03 12A10010198 Đặng Thanh Tùng '17/09/1994
62 1210A04 12A10010262 Nguyễn Thanh Tùng '07/10/1994
63 1210A01 12A10010016 Trần Văn Tùng '07/08/1994
64 1210A04 12A10010011 Thái Anh Tú '22/01/1994
65 1210A01 12A10010284 Nguyễn Đức Xuân '20/07/1994
66 1310A02 13A10010027 Nguyễn Đức Anh '29/05/1995
67 1310A03 13A10010149 Nguyễn Hải Anh '07/01/1995
68 1310A01 13A10010054 Nguyễn Tuấn Anh '15/10/1995
69 1310A02 13A10010125 Trần Duy Anh '02/09/1995
70 1310A03 13A10010181 Bùi Văn Chung '10/05/1995
71 1310A01 13A10010005 Trần Quang Duy '10/08/1995
72 1310A03 13A10010057 Nguyễn Hoàng Dũng '21/10/1995
73 1310A01 13A10010093 Phạm Tuấn Dương '20/08/1993
74 1310A02 13A10010007 Nguyễn Đức Đại '24/09/1995
75 1310A03 13A10010023 Vũ Minh Đức '24/03/1995
76 1310A02 13A10010039 Lỗ Minh Hậu '09/06/1995
77 1310A03 13A10010150 Đỗ Trung Hiếu '16/12/1995
78 1310A01 13A10010067 Hoàng Xuân Hiếu '07/12/1994
79 1310A03 13A10010080 Nguyễn Thông Hiếu '02/12/1995
80 1310A01 13A10010038 Nguyễn Trung Hiếu '08/10/1995
81 1310A01 13A10010058 Nguyễn Tuấn Hiệp '30/09/1994
82 1310A02 13A10010021 Nguyễn Thị Hoa '20/03/1995
83 1310A01 13A10010075 Kim Thị Hoài '24/10/1995
84 1310A01 13A10010012 Tống Thị Khánh Hoài '03/01/1995
85 1310A02 13A10010018 Đỗ Văn Hoàng '01/08/1995
86 1310A02 13A10010163 Đào Bá Hòa '19/05/1995
87 1310A01 13A10010140 Đỗ Trung Hòa '15/02/1995
88 1310A03 13A10010097 Dương Xuân Huy '12/03/1994
89 1310A01 13A10010088 Nguyễn Thị Huyền '30/08/1995
90 1310A02 13A10010165 Đặng Thanh Hùng '14/01/1995
91 1310A01 13A10010192 Phạm Văn Hùng '23/11/1995
92 1310A02 13A10010070 Phạm Văn Lập '20/08/1995
93 1310A02 13A10010013 Nguyễn Việt Hoàng Linh '17/06/1995
94 1310A02 13A10010015 Phan Mạnh Linh '16/11/1994
95 1310A01 13A10010120 Lê Quang Nghĩa '15/11/1994
96 1310A01 13A10010094 Lê Thị Hồng Nhật '01/04/1995
97 1310A02 13A10010096 Lại Văn Nhúc '10/09/1994
98 1310A03 13A10010002 Trương Văn Quảng '12/07/1995
99 1310A02 13A10010148 Hoàng Văn Quân '21/08/1994
100 1310A02 13A10010085 Phạm Văn Sơn '01/04/1995
101 1310A03 13A10010069 Trần Ngọc Tân '04/11/1995
102 1310A03 13A10010122 Đỗ Thị Thuý '01/06/1995
103 1310A01 13A10010184 Lương Quốc Toản '19/04/1995
104 1310A03 13A10010159 Trần Thùy Trang '03/10/1995
105 1310A02 13A10010110 Nguyễn Tiến Trung '06/02/1995
106 1310A02 13A10010162 Nguyễn Xuân Trung '12/03/1995
107 1310A03 13A10010074 Vũ Bảo Trung '01/02/1995
108 1310A01 13A10010158 Ôn Chính Tùng '27/05/1995
109 1310A03 13A10010133 Hoàng Xuân Vũ '27/12/1995
110 1310A02 13A10010177 Nguyễn Thị Bảo Yến '23/01/1995
111 1410A04 14A10010146 Chu Ngọc Anh '27/01/1996
112 1410A02 14A10010159 Lương Công Tuấn Anh '23/10/1996
113 1410A03 14A10010059 Nguyễn Đức Anh '22/08/1996
114 1410A04 14A10010186 Nguyễn Thị Kim Anh '23/02/1996
115 1410A01 14A10010068 Nguyễn Thanh Bình '02/05/1996
116 1410A02 14A10010055 Bùi Đức Chiều '26/02/1996
117 1410A04 14A10010064 Lê Thị Thuỳ Dương '20/05/1996
118 1410A04 14A10010014 Nguyễn Thị Đào '04/02/1996
119 1410A01 14A10010103 Nguyễn Thành Đạt '03/01/1996
120 1410A02 14A10010084 Lê Thu Hà '28/05/1996
121 1410A01 14A10010150 Trần Thanh Hải '14/04/1996
122 1410A02 14A10010001 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh '29/10/1996
123 1410A03 14A10010219 Bùi Thị Hiền '20/03/1996
124 1410A03 14A10010041 Lê Trung Hiếu '02/08/1996
125 1410A03 14A10010166 Phạm Trung Hiếu '01/11/1996
126 1410A03 14A10010006 Nguyễn Thị Hoài '20/05/1996
127 1410A02 14A10010096 Đặng Văn Hoàn '03/01/1996
128 1410A01 14A10010109 Nguyễn Minh Hoàng '24/09/1996
129 1410A01 14A10010129 Phạm Văn Hoàng '02/10/1996
130 1410A02 14A10010073 Phương Xuân Hoàng '06/12/1996
131 1410A01 14A10010031 Phạm Minh Hòa '30/10/1996
132 1410A04 14A10010077 Nguyễn Đức Huy '12/04/1996
133 1410A01 14A10010152 Phạm Quang Huy '09/08/1996
134 1410A04 14A10010035 Trần Thị Huyền '20/02/1996
135 1410A01 14A10010221 Nguyễn Kiêm Hùng '02/09/1996
136 1410A04 14A10010090 Lê Thị Lan Hương '21/02/1996
137 1410A03 14A10010179 Phạm Thu Hương '30/12/1996
138 1410A03 14A10010104 Nguyễn Thị Lan '11/12/1996
139 1410A04 14A10010057 Nguyễn Thị Tài Linh '07/04/1996
140 1410A01 14A10010215 Nguyễn Xuân Lợi '25/09/1996
141 1410A02 14A10010029 Nguyễn Thị Ly '04/04/1996
142 1410A02 14A10010070 Vũ Thị Mai '27/09/1996
143 1410A01 14A10010060 Mai Quang Minh '30/04/1996
144 1410A04 14A10010165 Nguyễn Thị Ngọc '24/11/1996
145 1410A01 14A10010200 Đặng Thị Nguyệt '14/02/1996
146 1410A03 14A10010145 Nguyễn Ngọc Ninh '02/10/1996
147 1410A02 14A10010167 Vũ Hoàng Phúc '23/01/1996
148 1410A02 14A10010048 Chu Thị Phương '18/01/1996
149 1410A04 14A10010206 Lỗ Hồng Quân '28/06/1996
150 1410A01 14A10010160 Ngô Hồng Quân '04/01/1996
151 1410A01 14A10010007 Đàm Thị Quỳnh '27/07/1996
152 1410A04 14A10010173 Nguyễn Khắc Thành '16/06/1996
153 1410A03 14A10010201 Trần Hoàng Thạch '06/12/1996
154 1410A04 14A10010154 Trần Minh Thắng '23/01/1996
155 1410A01 14A10010136 Phan Đức Thịnh '02/11/1996
156 1410A03 14A10010180 Phan Thị Minh Thuý '09/07/1996
157 1410A01 14A10010177 Nguyễn Thị Thuỷ '06/10/1996
158 1410A02 14A10010092 Vũ Mạnh Toàn '24/08/1996
159 1410A01 14A10010222 Nguyễn Anh Tuấn '18/12/1996
160 1410A01 14A10010052 Lê Vũ '27/04/1990
161 1410A03 14A10010061 Trần Thị Thanh Xuân '22/09/1996

Lưu ý 1: Những SV trong danh sách trên nếu đã hoàn thành Đồ án tốt nghiệp hoặc hoàn thành cả 2 chuyên đề tốt nghiệp thì báo cáo với Cố vấn học tập để được miễn triệu tập dự sự kiện này.

Danh sách sinh viên diện chuẩn bị vào chuyên ngành

STT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh
1 1510A03 15A10010071 Dương Phương Anh '27/09/1997
2 1510A01 15A10010128 Đỗ Thị Minh Châm '25/05/1997
3 1510A05 15A10010246 Nguyễn Ngọc Chinh '20/07/1997
4 1510A02 15A10010056 Nguyễn Thị Thùy Dương '08/02/1997
5 1510A01 15A10010293 Trần Như Đông '04/04/1997
6 1510A01 15A10010090 Kiều Hương Giang '14/03/1997
7 1510A02 15A10010044 Bùi Thị Ngọc Hà '04/10/1997
8 1510A05 15A10010211 Đỗ Hà '21/04/1997
9 1510A03 15A10010036 Nguyễn Quốc Hà '31/10/1997
10 1510A04 15A10010234 Phạm Khánh Hà '21/11/1996
11 1510A05 15A10010244 Nguyễn Thị Hiếu '27/01/1997
12 1510A05 15A10010042 Hoàng Công Huy '15/04/1997
13 1510A01 15A10010162 Bùi Thị Khánh Huyền '17/11/1996
14 1510A06 15A10010121 Phạm Tiến Hùng '10/12/1997
15 1510A05 15A10010096 Lê Thanh Hương '28/05/1997
16 1510A04 15A10010080 Dương Đắc Khanh '28/05/1997
17 1510A05 15A10010006 Trần Hữu Khánh '25/10/1997
18 1510A01 15A10010188 Nguyễn Trung Kiên '05/02/1997
19 1510A02 15A10010083 Nguyễn Bá Linh '06/03/1997
20 1510A04 15A10010091 Nguyễn Thị Ngân '06/05/1996
21 1510A02 15A10010177 Lưu Thảo Nguyên '15/06/1997
22 1510A05 15A10010206 Nguyễn Duy Phương '25/11/1997

Lưu ý 2: các SV bị triệu tập nếu vắng mặt sẽ bị trừ vào điểm các môn tốt nghiệp hoặc chuyên ngành tương ứng.

(26401 lần xem)