Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2018

09/05/2018 13:45
 • Căn cứ Kế hoạch năm học 2017-2018;
 • Căn cứ Thông báo số 05/TB-QLĐT của Viện ĐH Mở Hà Nội về việc xét tốt nghiệp ĐH đối với sinh viên hệ chính quy đợt tháng 6/2018;
 • Theo sự phân công nhiệm vụ của Khoa Công nghệ Thông tin,

Tổ Kế hoạch đào tạo thông báo quy trình nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tới các sinh viên hệ Chính quy đã hoàn thành chương trình đào tạo, có đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định và có nguyện vọng được xét tốt nghiệp vào đợt tháng 6-2018, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: sinh viên tích lũy đủ điều kiện về kết quả học tập (danh sách (1) kèm theo dưới đây)
 • Thời gian nộp hồ sơ:
  • Chiều ngày 21/05/2018 (13h30-16h00)
  • Sáng ngày 22/05/2018 (8h00-11h00)
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 17
 • Hồ sơ cần nộp gồm:
  1. Đơn đăng ký tốt nghiệp (mẫu 1 theo QĐ 289năm 2017 của VĐHMHN)
  2. Bản cam kết sinh viên (theo mẫu quyđịnh)
  3. Bằng tốt nghiệp THPT (bản photo có công chứng hoặc tương đương)
  4. Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (bản photo có công chứng)
  5. Kết quả Giáo dục Thể chất
  6. Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh còn giá trị đến hết tháng 6/2018.
  7. Bằng tốt nghiệp THPT (bản gốc/chính để kiểm tra – đối với SV chưa được thẩm định bằng)
 • Sinh viên cần đăng ký với CVHT lớp mình để được đánh giá rèn luyện cho học kỳ 2 năm học 2017-2018, kết quả đánh giá phải được CVHT gửi về bộ phận KHĐT Khoa trước 16:00 ngày 18/5/2018 để kiểm tra trước khi thu hồ sơ của SV.

Lưu ý:  Để được xét CNTN, trước khi nộp hồ sơ này sinh viên phải:

 • Tham gia và hoàn thành Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên theo kế hoạch từng năm học.
 • Hoàn thành các nghĩa vụ liên quan (tài chính, thư viện, ...) và đạt đủ các tiêu chuẩn đối với việc xét công nhận tốt nghiệp.

Danh sách sinh viên đủ điều kiện về kết quả học tập: (1)

STT Lớp  Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh
1 0011B2 11A100065 Kim Ngọc Anh '20/05/1993
2 0011B2 11A100082 Nguyễn Thị Hằng '10/04/1993
3 0011B3 11A100150 Nguyễn Ngọc Hoàng '08/01/1990
4 0011B4 11A100201 Vũ Văn Dương '16/03/1993
5 0011B4 11A100232 Nguyễn Văn Quân '12/05/1993
6 0011B4 11A100236 Nguyễn Xuân Sang '05/09/1992
7 0011B4 11A100248 Nguyễn Đình Toàn '03/12/1992
8 0011B5 11A100282 Hà Thanh Luân '23/10/1993
9 0011B6 11A100327 Trịnh Tuấn Anh '06/06/1993
11 1210A01 12A10010223 Đinh Việt Tuấn '13/11/1994
12 1210A02 12A10010101 Phạm Văn Chắc '17/11/1994
13 1210A02 12A10010257 Nguyễn Công Hải '18/11/1994
14 1210A03 12A10010186 Ngô Thị Duyên '27/01/1994
15 1210A03 12A10010053 Vũ Văn Điển '11/04/1992
16 1210A03 12A10010083 Lê Minh Đức '24/04/1994
17 1210A03 12A10010281 Trần Văn Hiển '08/11/1993
18 1210A04 12A10010046 Đỗ Thị Khuyên '07/06/1994
19 1210A05 12A10010289 Nguyễn Thế Toàn '12/02/1994
20 1210A06 12A10010325 Nguyễn Hữu Giáp '28/03/1994
21 1210A06 12A10010336 Nguyễn Văn Toàn '07/03/1994
22 1310A01 13A10010093 Phạm Tuấn Dương '20/08/1993
23 1310A01 13A10010038 Nguyễn Trung Hiếu '08/10/1995
24 1310A01 13A10010058 Nguyễn Tuấn Hiệp '30/09/1994
25 1310A01 13A10010124 Lưu Thái Hoàng '05/12/1989
26 1310A01 13A10010088 Nguyễn Thị Huyền '30/08/1995
27 1310A01 13A10010192 Phạm Văn Hùng '23/11/1995
28 1310A01 13A10010120 Lê Quang Nghĩa '15/11/1994
29 1310A01 13A10010184 Lương Quốc Toản '19/04/1995
30 1310A01 13A10010170 Nguyễn Văn Trưởng '22/04/1995
31 1310A02 13A10010044 Nguyễn Thị Lan Anh '17/06/1995
32 1310A02 13A10010145 Nguyễn Tiến Anh '10/03/1991
33 1310A02 13A10010078 Nguyễn Thị Thu Hằng '24/06/1995
34 1310A02 13A10010039 Lỗ Minh Hậu '09/06/1995
35 1310A02 13A10010089 Nguyễn Thị Thu Hoài '31/01/1995
36 1310A02 13A10010018 Đỗ Văn Hoàng '01/08/1995
37 1310A02 13A10010079 Nguyễn Minh Huy '27/07/1995
38 1310A02 13A10010165 Đặng Thanh Hùng '14/01/1995
39 1310A02 13A10010009 Nguyễn Khánh '29/12/1995
40 1310A02 13A10010070 Phạm Văn Lập '20/08/1995
41 1310A02 13A10010013 Nguyễn Việt Hoàng Linh '17/06/1995
42 1310A02 13A10010121 Nguyễn Tuấn Nam '09/11/1994
43 1310A02 13A10010043 Bùi Thị Nhung '18/05/1995
44 1310A02 13A10010096 Lại Văn Nhúc '10/09/1994
45 1310A02 13A10010111 Nguyễn Đăng Sách '19/10/1995
46 1310A02 13A10010177 Nguyễn Thị Bảo Yến '23/01/1995
47 1310A03 13A10010057 Nguyễn Hoàng Dũng '21/10/1995
48 1310A03 13A10010150 Đỗ Trung Hiếu '16/12/1995
49 1310A03 13A10010084 Nguyễn Xuân Hiếu '03/12/1995
50 1310A03 13A10010097 Dương Xuân Huy '12/03/1994
51 1310A03 13A10010092 Nguyễn Thị Liêm '09/10/1995
52 1310A03 13A10010069 Trần Ngọc Tân '04/11/1995
53 1310A03 13A10010074 Vũ Bảo Trung '01/02/1995
54 1410A01 14A10010068 Nguyễn Thanh Bình '02/05/1996
55 1410A01 14A10010076 Đình Văn Hiếu '14/12/1996
56 1410A01 14A10010129 Phạm Văn Hoàng '02/10/1996
57 1410A01 14A10010060 Mai Quang Minh '30/04/1996
58 1410A01 14A10010200 Đặng Thị Nguyệt '14/02/1996
59 1410A01 14A10010177 Nguyễn Thị Thuỷ '06/10/1996
60 1410A02 14A10010159 Lương Công Tuấn Anh '23/10/1996
61 1410A02 14A10010084 Lê Thu '28/05/1996
62 1410A02 14A10010021 Nguyễn Thị Hảo '06/03/1996
63 1410A02 14A10010001 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh '29/10/1996
64 1410A02 14A10010029 Nguyễn Thị Ly '04/04/1996
65 1410A02 14A10010156 Phạm Hà Mi '13/09/1996
66 1410A02 14A10010048 Chu Thị Phương '18/01/1996
67 1410A02 14A10010054 Phạm Văn Thành '05/04/1996
68 1410A03 14A10010219 Bùi Thị Hiền '20/03/1996
69 1410A03 14A10010041 Lê Trung Hiếu '02/08/1996
70 1410A03 14A10010145 Nguyễn Ngọc Ninh '02/10/1996
71 1410A03 14A10010095 Nguyễn Thị Thơ '02/07/1996
72 1410A03 14A10010180 Phan Thị Minh Thuý '09/07/1996
73 1410A03 14A10010061 Trần Thị Thanh Xuân '22/09/1996
74 1410A04 14A10010146 Chu Ngọc Anh '27/01/1996
75 1410A04 14A10010064 Lê Thị Thuỳ Dương '20/05/1996
76 1410A04 14A10010014 Nguyễn Thị Đào '04/02/1996
77 1410A04 14A10010077 Nguyễn Đức Huy '12/04/1996
78 1410A04 14A10010090 Lê Thị Lan Hương '21/02/1996
79 1410A04 14A10010165 Nguyễn Thị Ngọc '24/11/1996
80 1410A04 14A10010154 Trần Minh Thắng '23/01/1996
(25780 lần xem)