Tốt nghiệp
Thông báo v/v Tổ chức trao bằng tốt nghiệp - Đợt xét tháng 12/2022 (hệ Chính qui)
02/03/2023
Khoa CNTT thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đợt xét Tháng 12/2022 (do Trường ĐH Mở HN tổ chức), như sau:
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 2 - 2023
22/02/2023
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 2 - 2023
Đăng ký thông tin tuyển dụng việc làm, thực tập, kiến tập dành cho Sinh viên
15/02/2023
Căn cứ kế hoạch số 285/KH-ĐHM, ngày 06/02/2023 về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2023;
Thông báo QĐ số 185/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2022
14/02/2023
Thông báo QĐ số 185/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2022
Thông báo QĐ số 4478/QĐ-ĐHM và Danh sách học viên được công nhận tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2022
14/02/2023
Thông báo QĐ số 4478/QĐ-ĐHM và Danh sách học viên được công nhận tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2022.
Thông báo kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với sinh viên làm đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2022-2023
10/02/2023
Thông báo Kết quả duyệt đăng ký đồ án tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2022-2023
19/01/2023
Khoa CNTT Thông báo Kết quả duyệt đăng ký đồ án tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2022-2023 như sau:
Thông báo v/v Nộp đồ án tốt nghiệp sau khi bảo vệ (HK1 năm học 2022-2023)
29/12/2022
Khoa thông báo về việc SV nộp quyển đồ án tốt nghiệp đối với các SV đã bảo vệ đồ án TN đợt tháng 12/2022 như sau:
Thông báo v/v Chuẩn bị nộp hồ sơ xét tốt nghiệp năm 2022)
29/12/2022
Tổ Kế hoạch đào tạo thông báo quy trình nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tới các sinh viên hệ Chính quy đã hoàn thành CTĐT, có đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định và có nguyện vọng được xét tốt nghiệp 2022, cụ thể như sau
Thông báo Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2022-2023
14/12/2022
Khoa thông báo Thời gian, địa điểm và Danh sách SV Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2022-2023, như sau:
Thông báo lịch tổ chức Đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp chuyên ngành CN ĐPT HK 1(năm học 2022-2023)
09/11/2022
Bộ môn Công nghệ đa phương tiện thông báo
[Cập nhật] Thông báo danh sách hội đồng Báo cáo chuyên môn Đồ án chuyên ngành CNPM Học kì 1 năm học 2022 - 2023
09/11/2022
Bộ môn CNPM thông báo: (cập nhật ngày 14/11/2022)
Thông báo lịch báo cáo chuyên môn đồ án sinh viên chuyên ngành Mạng & An toàn hệ thống học kỳ 1 năm học 2022-2023
09/11/2022
Sinh viên thực hiện báo cáo chuyên môn đồ án theo danh sách Hội đồng được thông báo dưới đây. Chú ý lịch làm việc của từng Hội đồng.
Thông báo Lịch đăng ký seminar chuyên môn Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2022-2023
09/11/2022
Thông báo v/v Tổ chức trao bằng tốt nghiệp - Đợt xét tháng 9/2022 (hệ Chính qui)
04/11/2022
Thông báo v/v Tổ chức trao bằng tốt nghiệp - Đợt xét tháng 9/2022 (hệ Chính qui)
Thông báo QĐ số 3590/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2022
21/10/2022
Thông báo QĐ số 3590/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2022
Thông báo kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 1 năm học 2022-2023
04/10/2022
Kết quả duyệt đề tài và phân công GVHD đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2022-2023
13/09/2022
Khoa thông báo kết quả duyệt đề tài (lần 1) và phân công GV hướng dẫn đồ án TN cho SV thực hiện trong HK1 năm học 2022-2023, như sau:
Thông báo Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ tháng 9 năm 2022
31/08/2022
Khoa thông báo Thời gian, địa điểm và Danh sách SV Hội đồng bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, tháng 9 năm 2022, như sau:
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 (tháng 9 - 2022)
18/08/2022
Tổ Kế hoạch đào tạo thông báo quy trình nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tới các sinh viên hệ Chính quy đã hoàn thành CTĐT, có đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định và có nguyện vọng được xét tốt nghiệp vào đợt tháng 9 - 2022, cụ thể như sau