TUYỂN SINH NGÀNH KẾ TOÁN, QUẢN TRỊ KINH DOANH HỆ SONG BẰNG - CHÍNH QUY (ĐỢT 2 NĂM 2018)

22/05/2018 09:29
Khoa Kinh tế tiếp tục tuyển sinh Hệ song bằng (Bằng Chính quy) Ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh. Sinh viên sẽ nhập học cùng lớp Khóa 11
Tags: song bằng,

Đối tượng tuyển sinh: Là sinh viên đang học tại các Khoa thuộc Viện Đại học Mở Hà Nội, Điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2017-2018>=2.0 (Tính điểm theo quy định 289 của Viện Đại học Mở Hà Nội); Xếp loại học lực bình thường (BT).

Hình thức đăng ký:

1. Tải mẫu đơn tại đây

2. Gửi file mẫu đơn (Hoặc gửi thông tin vào đại chỉ Email: tuanpv.kt@hou.edu.vn

Sau đó các em sinh viên sẽ nhận được hướng dẫn và lịch học tập của mình.

Mọi thông tin các em liên hệ: Thầy Phạm Văn Tuấn tại Phòng 206 - Tầng 2 - Khoa Kinh tế 

Địa chỉ: 193 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội.

Điện thoại: 0903.262.329

Nguồn:  http://kinhte.hou.edu.vn/tin-tuc/tuyen-sinh-nganh-ke-toan-quan-tri-kinh-doanh-he-song-bang-chinh-quy-dot-2-nam-2018_351/

 

(12885 lần xem)