Danh sách lớp hành chính khóa 2310A

05/09/2023 21:13
Khoa CNTT thông báo danh sách lớp hành chính khóa 2310A và thời gian, phòng thu hồ sơ trực tiếp ngày 06/09/2023.

Lớp 2310A01

Giờ bắt đầu thu hồ sơ: 08:00 ngày 06/09/2023 
Phòng: P21 - Khu giảng đường khoa CNTT (96 Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội)

STT Lớp Mã SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
1 2310A01 23A1001D0004 ĐẶNG TRƯỜNG AN '04/11/2005
8 2310A01 23A1001D0010 NGUYỄN ĐÌNH ANH '27/02/2005
13 2310A01 23A1001D0017 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH '24/06/2005
19 2310A01 23A1001D0023 TRẦN THẾ ANH '06/06/2005
25 2310A01 23A1001D0029 HOÀNG NGỌC ÁNH '07/09/2005
36 2310A01 23A1001D0041 NGUYỄN THANH BÌNH '29/05/2005
39 2310A01 23A1001D0035 BÙI THỊ NGỌC BÍCH '19/02/2005
43 2310A01 23A1001D0049 NGUYỄN QUANG CHIẾN '25/12/2005
49 2310A01 23A1001D0055 LÊ NHẠC CHÍ CÔNG '23/10/2005
57 2310A01 23A1001D0103 NGUYỄN ĐĂNG DUY '07/09/2005
63 2310A01 23A1001D0110 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN '21/06/2005
67 2310A01 23A1001D0084 NGUYỄN ANH DŨNG '09/04/2005
73 2310A01 23A1001D0091 PHÙNG ANH DŨNG '06/05/2005
79 2310A01 23A1001D0098 TRẦN BÌNH DƯƠNG '05/06/2005
85 2310A01 23A1001D0068 MỴ DUY ĐẠT '19/10/2005
91 2310A01 23A1001D0062 TRẦN MINH ĐĂNG '23/05/2005
98 2310A01 23A1001D0077 LINH QUANG ĐỨC '09/03/2005
103 2310A01 23A1001D0112 CHU HOÀNG GIANG '02/04/2005
109 2310A01 23A1001D0120 BÙI NGUYỆT '08/04/2005
114 2310A01 23A1001D0126 NGÔ QUANG HẢI '19/02/2005
121 2310A01 23A1001D0133 NGUYỄN THỊ HIỀN '29/01/2005
125 2310A01 23A1001D0138 ĐINH NGỌC HIẾU '27/05/2005
131 2310A01 23A1001D0145 TRẦN MINH HIẾU '16/04/2005
138 2310A01 23A1001D0152 ĐỖ VIỆT HOÀNG '05/06/2005
145 2310A01 23A1001D0158 NGUYỄN DANH HỌC '18/06/2005
152 2310A01 23A1001D0180 LÊ TÀI QUỐC HUY '04/05/2005
158 2310A01 23A1001D0186 PHẠM QUANG HUY '23/02/2005
164 2310A01 23A1001D0192 TRẦN THỊ HUYỀN '17/02/2005
168 2310A01 23A1001D0165 NGUYỄN MẠNH HÙNG '03/11/2005
175 2310A01 23A1001D0175 LÊ THỊ HƯƠNG '27/05/2005
180 2310A01 23A1001D0197 ĐỖ QUỐC KHÁNH '20/06/2005
187 2310A01 23A1001D0205 LÊ TRUNG KIÊN '03/11/2005
193 2310A01 23A1001D0212 ĐỖ PHƯƠNG LINH '01/03/2005
199 2310A01 23A1001D0219 PHẠM THỊ PHƯƠNG LINH '26/10/2005
205 2310A01 23A1001D0227 NGUYỄN HOÀNG LONG '16/10/2005
211 2310A01 23A1001D0223 NGUYỄN HỮU LỘC '15/05/2005
217 2310A01 23A1001D0238 NGUYỄN PHẠM NGỌC MAI '19/04/2005
221 2310A01 23A1001D0246 NGUYỄN DUY MẠNH '03/03/2005
229 2310A01 23A1001D0251 LÊ HOÀNG MINH '24/02/2005
235 2310A01 23A1001D0257 TRẦN CÔNG MINH '31/10/2005
241 2310A01 23A1001D0264 TRẦN HẢI NAM '17/09/2005
247 2310A01 23A1001D0270 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC '27/06/2005
253 2310A01 23A1001D0276 PHAN VĂN NGUYỄN '15/02/2005
259 2310A01 23A1001D0282 BÙI NHẤT PHONG '02/01/2005
265 2310A01 23A1001D0289 PHẠM HỮU PHÚ '15/01/2004
271 2310A01 23A1001D0303 HÀ VĂN QUANG '05/09/2005
277 2310A01 23A1001D0309 VŨ THÀNH QUANG '05/01/2005
283 2310A01 23A1001D0302 VŨ MINH QUÂN '24/12/2005
289 2310A01 23A1001D0315 PHẠM ĐÌNH SANG '09/07/2005
295 2310A01 23A1001D0321 NGUYỄN ĐỨC TÀI '07/02/2005
306 2310A01 23A1001D0335 ĐINH NHƯ THÀNH '07/07/2005
312 2310A01 23A1001D0342 TRẦN PHƯƠNG THẢO '17/07/2004
314 2310A01 23A1001D0327 CHU VĂN THẠCH '29/10/2005
319 2310A01 23A1001D0347 NGUYỄN CÔNG THỊNH '22/12/2005
325 2310A01 23A1001D0353 CHỀ MẠNH TIẾN '25/09/2005
331 2310A01 23A1001D0360 ĐINH CÔNG TOÀN '12/10/2005
336 2310A01 23A1001D0367 LÊ THÙY TRANG '17/02/2005
343 2310A01 23A1001D0374 NGUYỄN XUÂN TRỌNG '05/05/2005
349 2310A01 23A1001D0382 ĐỖ VĂN TRƯỜNG '23/11/2005
360 2310A01 23A1001D0389 PHÙNG ĐÌNH '14/01/2005
361 2310A01 23A1001D0399 ĐỖ TỐ UYÊN '01/05/2005
366 2310A01 23A1001D0405 ĐINH THÀNH VINH '16/10/2005
374 2310A01 23A1001D0411 NGUYỄN ĐÌNH MAI '28/06/2005
379 2310A01 23A1001D0419 TRẦN KHÁNH VY '09/07/2005

Lớp 2310A02

Giờ bắt đầu thu hồ sơ: 08:00 ngày 06/09/2023 
Phòng: P22 - Khu giảng đường khoa CNTT (96 Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội)

STT Lớp Mã SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
2 2310A02 23A1001D0005 NGUYỄN TIẾN AN '25/02/2005
7 2310A02 23A1001D0011 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG ANH '28/08/2005
14 2310A02 23A1001D0018 NGUYỄN TUẤN ANH '05/06/2005
20 2310A02 23A1001D0024 TỪ ĐỨC ANH '08/06/2005
26 2310A02 23A1001D0030 VŨ THỊ NGỌC ÁNH '01/09/2005
31 2310A02 23A1001D0036 BÙI HUY BÌNH '18/10/2005
37 2310A02 23A1001D0042 TRỊNH TRỌNG BÌNH '22/03/2005
44 2310A02 23A1001D0050 TRẦN TRỌNG CHIẾN '12/11/2005
50 2310A02 23A1001D0056 MAI THÀNH CÔNG '29/05/2005
58 2310A02 23A1001D0104 NGUYỄN HOÀNG QUỐC DUY '07/12/2005
64 2310A02 23A1001D0111 PHẠM THỊ QUỲNH DUYÊN '05/12/2005
68 2310A02 23A1001D0085 NGUYỄN HỮU DŨNG '22/04/2005
74 2310A02 23A1001D0092 TRẦN VĂN DŨNG '14/12/2005
80 2310A02 23A1001D0059 HOÀNG ĐÌNH KHÁNH ĐAN '29/07/2005
86 2310A02 23A1001D0069 NGUYỄN THÀNH ĐẠT '22/03/2005
92 2310A02 23A1001D0063 NGUYỄN HẢI ĐẰNG '14/09/2005
99 2310A02 23A1001D0078 NGUYỄN ANH ĐỨC '31/10/2005
104 2310A02 23A1001D0113 LÊ HƯƠNG GIANG '11/11/2005
110 2310A02 23A1001D0121 ĐINH THỊ '05/02/2005
115 2310A02 23A1001D0127 NGUYỄN HOÀNG HẢI '03/12/2005
122 2310A02 23A1001D0134 VŨ THU HIỀN '29/03/2005
126 2310A02 23A1001D0139 HOÀNG MINH HIẾU '02/09/2005
132 2310A02 23A1001D0146 TRẦN QUANG HIẾU '14/01/2005
139 2310A02 23A1001D0153 LƯU QUANG HOÀNG '12/01/2005
146 2310A02 23A1001D0159 NGÔ TRÍ HUẤN '14/06/2005
153 2310A02 23A1001D0181 NGÔ QUANG HUY '12/10/2005
159 2310A02 23A1001D0187 PHẠM THÀNH HUY '21/12/2005
165 2310A02 23A1001D0193 TRIỆU THANH HUYỀN '24/05/2005
167 2310A02 23A1001D0164 NGUYỄN MẠNH HÙNG '22/09/2005
176 2310A02 23A1001D0176 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG '11/09/2005
181 2310A02 23A1001D0199 LÊ NAM KHÁNH '19/11/2005
188 2310A02 23A1001D0206 NGUYỄN HỮU KIÊN '28/06/2005
194 2310A02 23A1001D0213 HOÀNG THỊ LINH '03/04/2005
200 2310A02 23A1001D0220 PHÙNG NGỌC LINH '09/04/2005
206 2310A02 23A1001D0228 NGUYỄN THÀNH LONG '22/11/2005
212 2310A02 23A1001D0224 PHẠM THỊ XUÂN LỘC '09/06/2005
218 2310A02 23A1001D0239 NGUYỄN THANH MAI '27/12/2005
224 2310A02 23A1001D0247 TRẦN KHẮC MẠNH '23/02/2005
230 2310A02 23A1001D0252 LÊ NHO MINH '08/07/2005
236 2310A02 23A1001D0258 ĐẶNG HOÀI NAM '09/02/2005
242 2310A02 23A1001D0265 TRẦN PHƯƠNG NAM '04/05/2005
248 2310A02 23A1001D0271 TẠ MINH NGỌC '16/01/2005
254 2310A02 23A1001D0277 ĐỖ THỊ THU NHÀN '22/12/2005
260 2310A02 23A1001D0283 ĐẶNG TUẤN PHONG '21/09/2005
266 2310A02 23A1001D0290 ĐỖ BẢO PHÚC '20/12/2005
272 2310A02 23A1001D0304 LẠI ĐỨC QUANG '12/04/2005
278 2310A02 23A1001D0297 DƯƠNG VĂN QUÂN '05/09/2005
288 2310A02 23A1001D0310 LƯU VĂN QUÝ '15/10/2005
290 2310A02 23A1001D0316 NGUYỄN TRỌNG NGỌC SÁNG '11/05/2005
296 2310A02 23A1001D0322 ĐẶNG THỊ THANH TÂM '30/06/2005
303 2310A02 23A1001D0328 NGUYỄN DANH THÁI '09/02/2005
307 2310A02 23A1001D0336 TRƯƠNG TUẤN THÀNH '28/03/2005
313 2310A02 23A1001D0343 TRẦN THỊ THẢO '07/04/2005
320 2310A02 23A1001D0348 NGUYỄN THỊ THƠ '11/06/2005
326 2310A02 23A1001D0354 MÃ VĂN TIẾN '27/03/2005
332 2310A02 23A1001D0361 LÊ XUÂN TOÀN '04/05/2005
337 2310A02 23A1001D0368 NGUYỄN MAI TRANG '02/11/2005
347 2310A02 23A1001D0375 ĐINH THỊ TRÚC '08/10/2005
350 2310A02 23A1001D0383 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG '07/08/2005
353 2310A02 23A1001D0390 LÊ ANH TUẤN '21/01/2005
362 2310A02 23A1001D0400 NGÔ PHƯƠNG UYÊN '24/07/2005
367 2310A02 23A1001D0406 NGÔ QUÝ VINH '08/02/2005
375 2310A02 23A1001D0412 NGUYỄN ĐỨC THIÊN '23/07/2005
380 2310A02 23A1001D0420 NGUYỄN THỊ YẾN '14/09/2005

Lớp 2310A03 

Giờ bắt đầu thu hồ sơ: 08:00 ngày 06/09/2023 
Phòng: P23 - Khu giảng đường khoa CNTT (96 Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội)

STT Lớp Mã SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
3 2310A03 23A1001D0006 BÙI THỊ MAI ANH '10/02/2005
9 2310A03 23A1001D0012 NGUYỄN ĐỨC ANH '21/08/2005
15 2310A03 23A1001D0019 NGUYỄN VĂN ANH '11/01/2005
21 2310A03 23A1001D0025 VŨ QUANG ANH '21/06/2005
27 2310A03 23A1001D0031 KHƯƠNG CÔNG BA '03/11/2005
32 2310A03 23A1001D0037 BÙI NGUYÊN BÌNH '19/12/2005
38 2310A03 23A1001D0043 VŨ KHÁNH BÌNH '09/09/2005
45 2310A03 23A1001D0051 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH '20/02/2005
51 2310A03 23A1001D0057 NGUYỄN CHÍ CÔNG '14/04/2005
53 2310A03 23A1001D0099 BÙI MINH DUY '10/11/2005
59 2310A03 23A1001D0105 NGUYỄN NGỌC DUY '17/10/2005
69 2310A03 23A1001D0086 NGUYỄN MẠNH DŨNG '23/03/2005
75 2310A03 23A1001D0094 ĐỖ THÙY DƯƠNG '04/02/2005
81 2310A03 23A1001D0064 KIỀU ĐỨC ĐẠO '04/09/2005
87 2310A03 23A1001D0071 PHAN TIẾN ĐẠT '15/09/2005
93 2310A03 23A1001D0073 LÊ THÀNH ĐÔNG '14/11/2005
100 2310A03 23A1001D0079 NGUYỄN VĂN ĐỨC '13/10/2005
105 2310A03 23A1001D0114 LÊ TRƯỜNG GIANG '13/03/2005
111 2310A03 23A1001D0122 NGUYỄN THỊ NGUYỆT '05/08/2005
116 2310A03 23A1001D0128 NGUYỄN NGỌC HẢI '09/04/2005
123 2310A03 23A1001D0132 PHAN THÀNH HIẾN '11/09/2005
127 2310A03 23A1001D0140 LÊ ĐỨC HIẾU '10/09/2005
133 2310A03 23A1001D0147 TRƯƠNG NGỌC HIẾU '12/02/2005
140 2310A03 23A1001D0154 NGUYỄN ĐĂNG HOÀNG '21/05/2005
147 2310A03 23A1001D0160 LÊ THỊ HUẾ '28/02/2005
154 2310A03 23A1001D0182 NGUYỄN QUANG HUY '01/10/2005
160 2310A03 23A1001D0188 VI LƯƠNG NGỌC HUY '20/03/2005
169 2310A03 23A1001D0167 PHẠM TIẾN HÙNG '09/08/2005
171 2310A03 23A1001D0169 ĐINH VĂN HƯNG '09/07/2005
177 2310A03 23A1001D0177 VŨ THỊ HƯỜNG '16/12/2005
182 2310A03 23A1001D0200 NGUYỄN DUY KHÁNH '31/08/2005
189 2310A03 23A1001D0207 NGUYỄN NGỌC KIÊN '24/10/2005
195 2310A03 23A1001D0214 LÊ HOÀNG LINH '04/11/2005
201 2310A03 23A1001D0221 PHÙNG THỊ THÙY LINH '26/09/2005
208 2310A03 23A1001D0229 PHẠM QUANG LONG '13/03/2005
215 2310A03 23A1001D0233 NGUYỄN VĂN LỰC '04/05/2005
219 2310A03 23A1001D0242 LÊ ĐỨC MẠNH '06/05/2005
225 2310A03 23A1001D0240 ĐINH HỒNG MẪN '04/05/2005
231 2310A03 23A1001D0253 LÊ QUANG MINH '09/09/2005
237 2310A03 23A1001D0259 HÀ HOÀI NAM '20/05/2005
243 2310A03 23A1001D0266 TRẦN TRỌNG NGHĨA '17/06/2005
249 2310A03 23A1001D0272 BẠCH VĂN NGUYÊN '14/12/2005
255 2310A03 23A1001D0278 BÙI CHÍ NHẬT '22/12/2005
261 2310A03 23A1001D0285 LÊ HOÀNG PHONG '02/07/2005
267 2310A03 23A1001D0291 LÊ HOÀNG PHÚC '14/09/2005
273 2310A03 23A1001D0305 LÊ ANH QUANG '18/09/2005
279 2310A03 23A1001D0296 ĐẶNG ANH QUÂN '28/11/2005
284 2310A03 23A1001D0311 ĐẶNG TIẾN QUYỀN '26/11/2005
291 2310A03 23A1001D0317 PHẠM QUANG SÁNG '17/08/2005
297 2310A03 23A1001D0323 VŨ KHẮC MINH TÂM '28/07/2005
304 2310A03 23A1001D0329 NGUYỄN HÀ THÁI '18/08/2005
308 2310A03 23A1001D0337 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO '14/02/2005
315 2310A03 23A1001D0331 DƯƠNG ĐÌNH THẮNG '26/11/2005
321 2310A03 23A1001D0349 LÊ THỊ THUẬN '01/10/2005
328 2310A03 23A1001D0355 NGUYỄN VĂN TIẾN '19/09/2005
333 2310A03 23A1001D0363 NGUYỄN PHÚ TOÀN '02/11/2005
338 2310A03 23A1001D0370 LÊ CÔNG TRÁNG '19/09/2005
344 2310A03 23A1001D0376 ĐINH NGỌC TRUNG '16/09/2005
351 2310A03 23A1001D0384 VŨ MẠNH TRƯỜNG '05/10/2005
354 2310A03 23A1001D0392 TRẦN MẠNH TUẤN '22/01/2005
363 2310A03 23A1001D0401 VŨ THỊ YẾN VI '29/03/2005
368 2310A03 23A1001D0407 PHẠM QUANG VINH '31/01/2005
376 2310A03 23A1001D0415 NGUYỄN TUẤN '28/12/2005

Lớp 2310A04

Giờ bắt đầu thu hồ sơ: 08:00 ngày 06/09/2023
Phòng: P24 - Khu giảng đường khoa CNTT (96 Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội)

STT Lớp Mã SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
4 2310A04 23A1001D0007 ĐOÀN LÊ ĐỨC ANH '12/02/2005
10 2310A04 23A1001D0014 NGUYỄN LÊ ĐỨC ANH '07/04/2005
16 2310A04 23A1001D0020 NGUYỄN VĂN ANH '19/01/2005
22 2310A04 23A1001D0026 VŨ TRƯỜNG ANH '13/10/2005
28 2310A04 23A1001D0033 DƯƠNG VĂN BẢO '04/04/2005
33 2310A04 23A1001D0038 CHU THỊ THANH BÌNH '24/09/2005
40 2310A04 23A1001D0045 ĐỖ TRỌNG CẦU '26/07/2005
46 2310A04 23A1001D0052 VŨ QUỐC CHÍNH '11/08/2005
52 2310A04 23A1001D0058 NGUYỄN MINH CƯỜNG '26/08/2005
54 2310A04 23A1001D0100 ĐỖ QUANG DUY '17/12/2005
60 2310A04 23A1001D0107 NGUYỄN QUANG DUY '03/04/2005
70 2310A04 23A1001D0087 NGUYỄN VĂN DŨNG '14/02/2005
76 2310A04 23A1001D0095 ĐỖ TÙNG DƯƠNG '21/09/2005
82 2310A04 23A1001D0066 DƯƠNG ĐÌNH ĐẠT '11/07/2005
88 2310A04 23A1001D0072 TRẦN TIẾN ĐẠT '12/09/2005
95 2310A04 23A1001D0074 CAO MẠNH ĐỨC '14/06/2005
101 2310A04 23A1001D0080 PHẠM TRỌNG ĐỨC '09/12/2005
106 2310A04 23A1001D0116 TẠ HOÀNG HƯƠNG GIANG '13/07/2005
112 2310A04 23A1001D0123 VŨ LƯƠNG '13/01/2005
117 2310A04 23A1001D0129 NGUYỄN XUÂN HẢI '11/03/2005
128 2310A04 23A1001D0141 NGUYỄN MINH HIẾU '22/05/2005
134 2310A04 23A1001D0135 LƯƠNG VŨ HIỆP '03/09/2005
141 2310A04 23A1001D0155 NGUYỄN HUY HOÀNG '22/10/2005
144 2310A04 23A1001D0149 VŨ ĐỨC HÒA '22/02/2005
148 2310A04 23A1001D0161 NGUYỄN PHƯƠNG HUẾ '12/03/2005
155 2310A04 23A1001D0183 NGUYỄN TIẾN HUY '18/11/2005
161 2310A04 23A1001D0189 VŨ VĂN HUY '29/10/2005
170 2310A04 23A1001D0168 TRƯƠNG VIỆT HÙNG '02/03/2005
172 2310A04 23A1001D0170 HOÀNG NGHĨA HƯNG '18/11/2005
183 2310A04 23A1001D0194 NGUYỄN VĂN KHẢI '15/06/2005
184 2310A04 23A1001D0202 ĐỖ MINH KHIÊM '20/08/2004
190 2310A04 23A1001D0209 PHÍ CÔNG KIỆT '30/03/2005
196 2310A04 23A1001D0215 LÊ HỒNG LINH '09/09/2005
202 2310A04 23A1001D0222 NGUYỄN THỊ LOAN '23/02/2005
209 2310A04 23A1001D0230 PHẠM THÀNH LONG '24/04/2005
213 2310A04 23A1001D0234 NGUYỄN THẾ LƯƠNG '24/06/2005
220 2310A04 23A1001D0243 NGÔ ĐỨC MẠNH '08/07/2005
226 2310A04 23A1001D0249 ĐÀO QUANG MINH '20/08/2005
232 2310A04 23A1001D0254 LÊ TUẤN MINH '25/09/2005
238 2310A04 23A1001D0261 NGUYỄN THÀNH NAM '23/10/2005
244 2310A04 23A1001D0267 TRẦN TUẤN NGHĨA '18/07/2005
250 2310A04 23A1001D0273 BÙI HỮU NGUYÊN '26/10/2005
256 2310A04 23A1001D0279 ĐẶNG THỊ YẾN NHI '22/11/2005
262 2310A04 23A1001D0286 LÊ XUÂN PHONG '07/10/2005
268 2310A04 23A1001D0292 NGÔ SỸ PHÚC '15/08/2005
274 2310A04 23A1001D0306 NGUYỄN ĐÌNH QUANG '20/06/2005
280 2310A04 23A1001D0299 NGUYỄN ĐÌNH QUÂN '14/07/2005
285 2310A04 23A1001D0312 NGUYỄN THẾ QUYỀN '26/02/2005
292 2310A04 23A1001D0318 TRIỆU QUANG SÁNG '14/05/2005
298 2310A04 23A1001D0324 PHẠM TRẦN NHẬT TÂN '26/12/2005
305 2310A04 23A1001D0330 PHẠM VĂN THÁI '16/06/2005
309 2310A04 23A1001D0339 LÊ THỊ THẢO '28/06/2005
316 2310A04 23A1001D0332 HÀ VĂN THẮNG '03/03/2005
322 2310A04 23A1001D0350 BÙI THỊ THƯƠNG '25/01/2005
327 2310A04 23A1001D0356 NGUYỄN VĂN TIẾN '20/05/2005
334 2310A04 23A1001D0364 NGUYỄN QUỐC TOẢN '06/06/2005
342 2310A04 23A1001D0371 NGUYỄN QUANG TRÍ '25/07/2005
345 2310A04 23A1001D0378 LÊ HẢI TRUNG '17/12/2005
352 2310A04 23A1001D0385 VŨ XUÂN TRƯỜNG '06/09/2005
355 2310A04 23A1001D0393 PHẠM HOÀNG TÙNG '05/03/2005
369 2310A04 23A1001D0408 TRẦN VĂN VINH '12/07/2005
370 2310A04 23A1001D0402 PHÙNG GIA '04/11/2005
377 2310A04 23A1001D0416 VŨ VĂN VỤ '15/10/2005

Lớp 2310A05

Giờ tập trung: 10:00 ngày 06/09/2023
Phòng: P52 - Khu giảng đường khoa CNTT (96 Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội)

STT Lớp Mã SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
5 2310A05 23A1001D0008 ĐOÀN PHAN ANH '29/07/2005
11 2310A05 23A1001D0015 NGUYỄN THÁI ANH '22/02/2005
18 2310A05 23A1001D0021 PHẠM PHƯƠNG ANH '25/08/2005
23 2310A05 23A1001D0027 VŨ VIỆT ANH '15/04/2005
29 2310A05 23A1001D0034 PHẠM GIA BẢO '12/03/2005
34 2310A05 23A1001D0040 ĐÀO DUY BÌNH '01/12/2005
41 2310A05 23A1001D0047 NGUYỄN HẠNH CHI '12/04/2005
47 2310A05 23A1001D0053 NGUYỄN ĐỨC CHUNG '14/10/2005
55 2310A05 23A1001D0101 LÊ KHÁNH DUY '11/03/2005
61 2310A05 23A1001D0108 NGUYỄN VĂN DUY '14/02/2005
65 2310A05 23A1001D0082 ĐẶNG HUY QUANG DŨNG '08/04/2005
71 2310A05 23A1001D0089 NGUYỄN XUÂN DŨNG '15/11/2005
77 2310A05 23A1001D0096 LÊ THỊ DƯƠNG '08/01/2005
83 2310A05 23A1001D0065 ĐINH TIẾN ĐẠT '13/11/2005
89 2310A05 23A1001D0060 ĐẶNG TIẾN ĐĂNG '06/11/2005
96 2310A05 23A1001D0075 ĐÀO VIỆT ĐỨC '22/08/2005
102 2310A05 23A1001D0081 VŨ MINH ĐỨC '28/07/2005
107 2310A05 23A1001D0118 TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG '29/01/2005
118 2310A05 23A1001D0130 QUẢN VĂN HẢI '02/01/2005
119 2310A05 23A1001D0124 NGUYỄN THU HẠ '09/12/2005
129 2310A05 23A1001D0142 NGUYỄN TRUNG HIẾU '24/10/2005
135 2310A05 23A1001D0136 TRƯƠNG VĂN HIỆP '24/02/2005
136 2310A05 23A1001D0150 TÔ XUÂN HOÀI '23/09/2005
142 2310A05 23A1001D0156 TRẦN VĂN HOÀNG '02/06/2005
149 2310A05 23A1001D0162 PHAN THỊ HỒNG HUẾ '26/12/2005
150 2310A05 23A1001D0178 BÙI VĂN HUY '15/02/2005
156 2310A05 23A1001D0184 NGUYỄN VĂN HUY '18/08/2005
162 2310A05 23A1001D0190 VŨ THÀNH HUYÊN '14/07/2005
173 2310A05 23A1001D0172 NGUYỄN QUỐC HƯNG '22/10/2005
178 2310A05 23A1001D0196 PHẠM VĂN KHANG '18/02/2005
185 2310A05 23A1001D0203 PHẠM ĐĂNG KHOA '05/02/2005
191 2310A05 23A1001D0210 NGUYỄN THANH LÂM '08/06/2005
198 2310A05 23A1001D0216 NGUYỄN THỊ LINH '17/02/2005
203 2310A05 23A1001D0225 BÙI THÀNH LONG '03/12/2005
207 2310A05 23A1001D0231 PHAN BẢO LONG '02/05/2005
214 2310A05 23A1001D0235 TRẦN ĐỨC LƯƠNG '15/02/2005
222 2310A05 23A1001D0245 NGUYỄN DUY MẠNH '02/08/2005
227 2310A05 23A1001D0248 ĐẶNG QUANG MINH '28/01/2005
233 2310A05 23A1001D0255 NGUYỄN ĐỨC MINH '13/08/2005
239 2310A05 23A1001D0262 NGUYỄN TÍN NAM '05/09/2005
245 2310A05 23A1001D0268 NGÔ ANH NGỌC '07/03/2005
251 2310A05 23A1001D0274 NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN '31/05/2005
257 2310A05 23A1001D0280 ĐINH DUY NIÊN '20/02/2005
263 2310A05 23A1001D0287 TẠ DANH PHONG '30/08/2005
269 2310A05 23A1001D0293 VŨ MINH PHÚC '18/02/2005
275 2310A05 23A1001D0307 NGUYỄN VĂN QUANG '29/01/2005
281 2310A05 23A1001D0300 NGUYỄN ĐỖ MINH QUÂN '23/09/2005
286 2310A05 23A1001D0313 ĐỖ ĐỨC QUYẾT '09/11/2005
293 2310A05 23A1001D0319 HOÀNG HỮU SƠN '05/11/2005
299 2310A05 23A1001D0325 NGUYỄN ĐỨC TẤN '30/07/2005
301 2310A05 23A1001D0333 NGUYỄN HÀ THANH '10/08/2005
310 2310A05 23A1001D0340 NGUYỄN THỊ THẢO '25/10/2005
317 2310A05 23A1001D0345 BÙI QUANG THIỆN '20/10/2005
323 2310A05 23A1001D0351 TRẦN ĐỨC THƯƠNG '04/03/2005
329 2310A05 23A1001D0358 VŨ MẠNH TIẾN '26/05/2005
335 2310A05 23A1001D0365 HOÀNG ĐÌNH TỚI '17/11/2005
340 2310A05 23A1001D0372 ĐỖ KHẮC TRIỂN '09/08/2005
346 2310A05 23A1001D0380 VŨ NAM TRUNG '28/08/2005
356 2310A05 23A1001D0394 PHẠM SƠN TÙNG '07/01/2005
358 2310A05 23A1001D0386 HOÀNG ANH '08/11/2005
364 2310A05 23A1001D0403 LÊ ĐẮC VIỆT '15/04/2005
371 2310A05 23A1001D0417 NGUYỄN THỊ VUI '23/12/2005
372 2310A05 23A1001D0409 LÝ ĐÌNH '28/02/2005

Lớp 2310A06 

Giờ tập trung: 10:00 ngày 06/09/2023    
Phòng: P52 - Khu giảng đường khoa CNTT (96 Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội)

STT Lớp Mã SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
6 2310A06 23A1001D0009 LÝ ĐỨC ANH '24/10/2005
12 2310A06 23A1001D0016 NGUYỄN THỊ LAN ANH '01/11/2005
17 2310A06 23A1001D0022 PHAN TRẦN VIỆT ANH '10/04/2005
24 2310A06 23A1001D0028 VŨ VIỆT ANH '06/07/2005
30 2310A06 23A1001D0032 NGUYỄN HUY BẰNG '25/07/2005
35 2310A06 23A1001D0039 ĐẶNG THỊ MỸ BÌNH '27/11/2004
42 2310A06 23A1001D0048 ĐÀO MINH CHIẾN '06/09/2005
48 2310A06 23A1001D0054 NGUYỄN VIẾT CHUNG '04/03/2005
56 2310A06 23A1001D0102 NGUYỄN ANH DUY '19/06/2005
62 2310A06 23A1001D0109 TRẦN KHÁNH DUY '11/04/2005
66 2310A06 23A1001D0083 MAI TUẤN DŨNG '11/11/2005
72 2310A06 23A1001D0090 PHẠM MẠNH DŨNG '10/06/2005
78 2310A06 23A1001D0097 MÃ XUÂN DƯƠNG '03/01/2005
84 2310A06 23A1001D0067 HOÀNG QUỐC ĐẠT '07/11/2005
90 2310A06 23A1001D0061 NGUYỄN HOÀNG HẢI ĐĂNG '06/08/2005
94 2310A06 23A1001D0093 HOÀNG QUANG ĐƯỢC '10/03/2005
97 2310A06 23A1001D0076 LÊ MINH ĐỨC '10/07/2005
108 2310A06 23A1001D0119 VŨ THỊ HƯƠNG GIANG '13/03/2005
113 2310A06 23A1001D0125 LÊ THẾ HẢI '17/10/2005
120 2310A06 23A1001D0131 TRƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH '06/12/2005
124 2310A06 23A1001D0137 BÙI TRUNG HIẾU '26/08/2005
130 2310A06 23A1001D0144 PHAN QUANG HIẾU '27/01/2005
137 2310A06 23A1001D0151 BÙI HUY HOÀNG '16/05/2005
143 2310A06 23A1001D0157 VŨ PHẠM VIỆT HOÀNG '14/02/2005
151 2310A06 23A1001D0179 HÀ QUANG HUY '17/06/2005
157 2310A06 23A1001D0185 PHẠM BÁ HUY '08/08/2005
163 2310A06 23A1001D0191 NGUYỄN NGỌC HUYỀN '12/12/2005
166 2310A06 23A1001D0163 NGÔ MẠNH HÙNG '09/02/2005
174 2310A06 23A1001D0173 NGUYỄN VĂN HƯNG '20/03/2005
179 2310A06 23A1001D0198 DƯƠNG QUỐC KHÁNH '03/09/2005
186 2310A06 23A1001D0204 ĐỖ TRUNG KIÊN '07/10/2005
192 2310A06 23A1001D0211 NGUYỄN DUY LẬP '17/01/2005
197 2310A06 23A1001D0217 NGUYỄN THỊ THÙY LINH '19/10/2005
204 2310A06 23A1001D0226 ĐINH THÀNH LONG '04/09/2004
210 2310A06 23A1001D0232 VŨ VIẾT LONG '16/01/2005
216 2310A06 23A1001D0237 HỒ KHÁNH LY '26/10/2005
223 2310A06 23A1001D0244 NGUYỄN DUY MẠNH '25/10/2005
228 2310A06 23A1001D0250 LÊ CAO MINH '02/07/2004
234 2310A06 23A1001D0256 NGUYỄN TUẤN MINH '06/02/2005
240 2310A06 23A1001D0263 PHẠM ĐỨC NAM '10/08/2005
246 2310A06 23A1001D0269 NGUYỄN DANH NGỌC '14/05/2005
252 2310A06 23A1001D0275 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN '11/12/2005
258 2310A06 23A1001D0281 TRỊNH QUANG NINH '21/09/2005
264 2310A06 23A1001D0288 LÊ THIÊN PHÚ '16/08/2005
270 2310A06 23A1001D0295 NGUYỄN THỊ LINH PHƯƠNG '05/01/2005
276 2310A06 23A1001D0308 NGUYỄN XUÂN QUANG '05/02/2004
282 2310A06 23A1001D0301 PHẠM MINH QUÂN '20/01/2005
287 2310A06 23A1001D0314 NGUYỄN THỊ LƯU QUỲNH '26/09/2005
294 2310A06 23A1001D0320 LÂM VĂN TÀI '02/01/2005
300 2310A06 23A1001D0326 ĐỖ NHƯ TẤT '19/05/2005
302 2310A06 23A1001D0334 NGUYỄN HỮU THANH '10/07/2005
311 2310A06 23A1001D0341 NÔNG THỊ PHƯƠNG THẢO '07/03/2005
318 2310A06 23A1001D0346 DƯƠNG QUỐC THỊNH '21/06/2005
324 2310A06 23A1001D0352 VŨ VĂN THƯỞNG '09/05/2005
330 2310A06 23A1001D0359 NGUYỄN HỮU TÍN '11/11/2005
339 2310A06 23A1001D0366 NGUYỄN TIẾN TRÀ '21/03/2005
341 2310A06 23A1001D0373 VŨ QUANG TRIỆU '03/02/2005
348 2310A06 23A1001D0381 ĐẶNG NGUYÊN TRƯỜNG '27/08/2005
357 2310A06 23A1001D0395 PHÙNG KHÁNH TÙNG '23/04/2005
359 2310A06 23A1001D0388 NGUYỄN VĂN '16/07/2005
365 2310A06 23A1001D0404 BÙI QUANG VINH '02/09/2005
373 2310A06 23A1001D0413 NGUYỄN DUY '25/11/2005
378 2310A06 23A1001D0418 CAO XUÂN VƯƠNG '23/07/2005
(10803 lần xem)