Thông báo họp lớp và xét KQ Rèn luyện HK1 năm học 2018-2019

08/11/2018 09:15
  • Căn cứ Kế hoạch học kỳ/năm học của Nhà trường và của Khoa về việc đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên,
  • Căn cứ bản đăng ký kế hoạch họp lớp của các CVHT,  

 

Tổ KHĐT thông báo lịch họp lớp và xét KQRL của các lớp HK1 năm  học 2018-2019 như sau:

 

Ngày họp Giờ họp Phòng họp Các lớp HC Thầy cô CVHT
13/11/2018 9:30:00 52 11B6, 14A4, 17A1 Nguyễn Thành Huy
13/11/2018 10:30:00 24 1310A03,1410A03,1710A06 Trần Duy Hùng
13/11/2018 10:30:00 52 16A01,16A02 Trần Tiến Dũng
14/11/2018 9:30:00 52 13A1 + 16A4 Nguyễn Thị Thúy Lan
14/11/2018 10:00:00 51 11B2 11B3 15A1 17A5 Trịnh Thị Xuân
14/11/2018 10:00:00 41 18A01 Trương Công Đoàn
14/11/2018 10:30:00 52 12A6 +18A3 Nguyễn Thị Thúy Lan
14/11/2018 11:00:00 51 15A03, 15A04, 18A2 Mai Thị Thúy Hà
14/11/2018 16:00:00 51 16A6, 17A3 Nguyễn Đức Tuấn
15/11/2018 10:00:00 42 1610A03, 1710A02 Dương Chí Bằng
15/11/2018 10:00:00 21 1810A05 Nguyễn Thị Tâm
15/11/2018 10:30:00 22 1510A05, 1210A05 Nguyễn Thị Tâm
15/11/2018 14:00:00 P52 11b4, 15a2, 16a5 Nguyễn Thùy Linh
16/11/2018 10:00:00 P24 14A1, 12A1, 12A2, 12A4 Lê Hữu Dũng
16/11/2018 10:00:00 22
1710A04, 1410A02, 1210A03
Lê Thị Thanh Thùy
16/11/2018 10:30:00 51 11B1, 13A2, 15A6, 18A4 Nguyễn Thị Quỳnh Như
(21113 lần xem)