Thông báo Lịch thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2018- 2019

04/12/2018 16:12
Tags: BHYT,

Căn cứ Công văn số 4217/TB-ĐHM Thônng báo về việc tham gia bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm học 2018-2019

Khoa CNTT thông báo lịch thu phí BHYT đối với sinh viên trong Khoa như sau:

  1.  Đối tượng thu: sinh viên chính quy đang học tại Khoa Công nghệ Thông tin.
  2.  Mức thu: Theo công văn 4217/TB-ĐHM
  3.  Địa điểm thu: Khu giảng đường Khoa Công nghệ Thông tin -  96 Định Công. Phòng Thư viện. Tầng trệt (gặp cô Nguyệt)
TT KHÓA NGÀY THU THỜI GIAN
1

Những sinh viên nhập học khóa 1810A đầu năm chưa tham gia BHYT, thẻ cũ hết hạn, thuộc đối tược khác (nộp lại BHYT bản photo)

07/12/2018 Buổi sáng : 8h00-11h00
2

1410A, 1510A, 1610A, 1710A

10/12/2018 Buổi sáng : 8h00-11h00
Buổi chiều: 13h30-16h00

Chú ý:

“ Đối với các sinh viên đã có thẻ BHYT thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc, gia đình; Thân nhân công an, sĩ quan, người có công… photo thẻ BHYT ( chỉ photo thẻ Bảo hiểm xã hội, không photo thẻ Bảo hiểm thương mại) nộp lại theo lịch thu BHYT cho cán bộ phụ trách.”

(29751 lần xem)