Tech Talk môn An ninh bảo mật dữ liệu với nội dung "Tấn công có chủ đích APT"

07/03/2019 22:29
Tech Talk môn An ninh bảo mật dữ liệu với nội dung "Tấn công có chủ đích APT" Triển khai hoạt động Tech Talk học kì 2 năm học 2018 - 2019, Bộ môn M&KTMT thông báo

Bộ môn M&KTMT tổ chức Tech Talk cho sinh viên theo học môn An ninh bảo mật dữ liệu
với nội dung "Tấn công có chủ đích APT"
Thời gian: 13h00 ngày 12/03/2019.

Địa điểm: P.52 - Khu giảng đường Khoa CNTT

Diễn giả: Ông Lê Đức Anh, SE Manager, công ty Fortinet

 

Bộ môn M&KTMT thông báo và yêu cầu các sinh viên chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin tham gia, báo cáo thu hoạch và lưu minh chứng cho hoạt động chuyên môn.

Trân trọng kính mời các sinh viên quan tâm đến tham dự:

(34427 lần xem)