Thông báo về Hội thảo hướng nghiệp (trong khuôn khổ "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa" năm học 2018 - 2019)

20/03/2019 16:08
Thông báo về Hội thảo hướng nghiệp (trong khuôn khổ "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa" năm học 2018 - 2019) Thực hiện kế hoạch số 3711/KH-ĐHM về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa" năm học 2018 - 2019, Tổ hướng nghiệp thông báo:
 1. Thời gian: 13h00 ngày 29/03/2019
 2. Địa điểm: P51 & P52 - Khu giảng đường - Khoa CNTT
 3. Các doanh nghiệp tham gia Hội thảo:
 4. Đối tượng:
  • Sinh viên theo thông báo số 1
  • Các cựu SV đã tốt nghiệp chưa có việc làm phù hợp hoặc quan tâm đến môi trường làm việc mới (BTC có email thông báo theo địa chỉ cựu SV đã đăng ký khi tham gia khảo sát)
  • Cố vấn học tập các lớp có sinh viên trên.
  • Trưởng, Phó trưởng các bộ môn
 5. Yêu cầu:
  • Sinh viên chuẩn bị CV để tham gia phỏng vấn.
 6. Lưu ý:
  • Sinh viên cần tham dự cả 2 nội dung SH CDSV cuối khoá (theo Thông báo số 1) để được dự thi SH CDSV cuối khoá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(43560 lần xem)