Thông báo triệu tập sinh viên tham dự Tuần sinh hoạt CDSV năm học 2017-2018 dành cho SV giữa khóa

23/01/2018 11:48

Thực hiện công văn số 242/KH-ĐHM của Viện ĐH Mở Hà Nội về kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên, Khoa CNTT tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên dành cho sinh viên giữa khóa, bậc đại học, hệ chính quy, và thông báo triệu tập sinh viên tham dự như sau: 

 

 

Thời gian: 13:00 ngày 26/1/2018

Địa điểm: P52 - CS2 - khoa CNTT

Đối tượng được triệu tập: Toàn thể sinh viên khóa 2015-2019 

 

Lưu ý: các SV bị triệu tập nếu vắng mặt sẽ bị trừ vào điểm đánh giá rèn luyện và sẽ thiếu điều kiện xem xét công nhận tốt nghiệp sau này.

(38229 lần xem)