Thông báo triệu tập sinh viên tham dự đối thoại cấp Trường năm 2019

25/04/2019 22:25

- Căn cứ Kế  hoạch số 4922/KH-ĐHM của Trường ĐH Mở HN về việc  tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với học viên, sinh viên năm học 2018-2019;

- Căn cứ kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên năm học 2018-2019;

- Căn cứ công văn số 19/TB-ĐHM của BTC đối thoại 2019 Trường ĐH Mở Hà Nội,

Khoa CNTT thông báo và triệu tập các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây tham dự buổi đối thoại cấp Trường theo nội dung chi tiết sau:

  1. Trang phục: trang phục lịch sự (áo trắng, quần sẫm màu).
  2. Thời gian có mặt: 7h00 ngày 9/5/2019
  3. Địa điểm: Nhà Văn hóa Quận Hai Bà Trưng (số 257 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)
  4. Sơ đồ chỗ ngồi: xem sơ đồ dưới đây (*)
  5. Danh sách sinh viên được triệu tập: xem danh sách kèm theo dưới đây (**)
 
Sơ đồ chỗ ngồi (*):
 
 
Danh sách sinh viên được triệu tập (**):
 
STT Họ và Tên Lớp
1 Nguyễn Văn Dũng 1610A01
2 Bùi Ngọc Lâm 1610A01
3 Phạm Văn Đức 1610A02
4 Vũ Thành Trung 1610A02
5 Trần Thị Lan Anh 1610A03
6 Nông Đức Hiếu 1610A03
7 Phạm Tuấn Thành 1610A04
8 Bùi Tiến Anh 1610A04
9 Vương Xuân Sơn 1610A05
10 Lê Quang Vinh 1610A05
11 Chu Văn Mạnh 1610A06
12 Đinh Tuấn Thành 1610A06
13 Bùi Bình An 1710A01
14 Nguyễn Quang Huy 1710A01
15 Nguyễn Thị Hà Li 1710A02
16 Vi Thị Khánh Huyền 1710A02
17 Trịnh Minh Hiếu 1710A03
18 Vũ Văn Mạnh 1710A03
19 Đinh Công Sơn 1710A06
20 Phạm Thanh Thảo 1710A06
21 Nguyễn Hải Đăng 1810A01
22 Vũ Duy Khánh 1810A01
23 Đỗ Thị Liễu 1810A01
24 Nguyễn Anh Toàn 1810A02
25 Phạm Thị Hà 1810A02
26 Lê Quỳnh Hương 1810A02
27 Kiều Đức Đạt  1810A03
28 Phùng T. Thúy Nga 1810A03
29 Nguyễn T. Lan Anh 1810A03
30 Nguyễn Thu Phương 1810A04
31 Đặng Thị Phương Thu 1810A04
32 Trần Thanh Bình 1810A04
33 Nguyễn Đình Phong 1810A05
34 Nguyễn Thị Trung Anh 1810A05
35 Nguyễn Bá Hà 1810A05
(30760 lần xem)