Thông báo v/v Tổ chức thi lại SHCDSV cuối khóa năm 2019

08/05/2019 14:55

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo về việc tổ chức thi lại nội dung Sinh hoạt chính trị, công dân - sinh viên cuối khóa cho sinh viên như sau: 

  1. Đối tượng: Những sinh viên thi trượt lần 1 ngày 11/4/2019 (có danh sách kèm theo)
  2. Sinh viên thuộc diện phải thi đến đăng kí và nộp lệ phí thi 249.000 đ/SV (căn cứ theo thông báo số 02 /TB-BTC của BTC TUẦN SHCDSV GIỮA VÀ CUỐI
    KHÓA NĂM HỌC 2018- 2019 - Trường Đại học Mở Hà Nội
    ) tại phòng P17 gặp thầy Hiểu. Thời hạn nộp trong ngày 13/5/2019 .
  3. Đúng 9h sáng thứ 4 ngày 15/5/2019, sinh viên đã đăng ký dự thi có mặt tại phòng P31 Khoa Công Nghệ Thông Tin 96 Đinh Công Hà Nội để dự thi.

Danh sách sinh viên đã thi trượt lần 1

STT

MÃ SV

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP CN

1

12A10010343

Phạm Minh Đoàn

'21/04/1994

1210A06

2

12A10010252

Nguyễn Trọng Giáp

'16/09/1994

1210A05

3

12A10010271

Dương Trung Kiên

'08/05/1993

1210A05

4

14A10010067

Phạm Văn Long

'03/04/1996

1410A03

5

12A10010320

Nguyễn Chí Thanh

'12/11/1993

1210A05

6

11A100014

Phạm Văn Định

'20/06/1993

0011B1

7

14A10010084

Lê Thu Hà

'28/05/1996

1410A02

8

14A10010121

Mai Trung Hiếu

'04/12/1996

1410A01

9

11A100364

Lục Văn Nhiệm

'14/11/1993

0011B6

10

12A10010217

Nguyễn Dương Thành

'07/11/1993

1210A01

11

12A10010143

Trần Văn Hiện

'01/08/1994

1210A02

12

13A10010075

Kim Thị Hoài

'24/10/1995

1310A01

13

15A10010011

Trương Quốc Bảo

'30/01/1997

1510A05

14

15A10010293

Trần Như Đông

'04/04/1997

1510A01

15

15A10010299

Vũ Mạnh Đức

'03/03/1997

1510A02

16

15A10010273

Vũ Thị Thu Hà

'07/06/1997

1510A06

17

15A10010235

Đặng Thị Phương Lan

'28/04/1997

1510A04

18

15A10010083

Nguyễn Bá Linh

'06/03/1997

1510A02

19

15A10010113

Nguyễn Gia Minh Quang

'18/01/1997

1510A03

20

15A10010313

Phạm Thị Thu Thảo

'20/03/1997

1510A05

21

15A10010118

Bùi Tiến Anh

'05/12/1997

1510A02

22

15A10010158

Hoa Ngọc Hoàng Anh

'14/10/1997

1510A05

23

15A10010053

Phạm Tuấn Anh

'15/08/1997

1510A04

24

15A10010200

Lê Văn Dũng

'25/07/1997

1510A01

25

15A10010247

Phùng Văn Dương

'28/02/1997

1510A01

26

15A10010175

Phạm Hải Đăng

'28/08/1997

1510A03

27

15A10010036

Nguyễn Quốc Hà

'31/10/1997

1510A03

28

15A10010059

Nguyễn Trung Hiếu

'15/03/1996

1510A03

29

15A10010188

Nguyễn Trung Kiên

'05/02/1997

1510A01

30

15A10010127

Nguyễn Ngọc Linh

'29/05/1997

1510A03

31

15A10010092

Phan Thị Thúy

'27/07/1997

1510A06

32

15A10010016

Nguyễn Quang Trung

'12/06/1997

1510A03

33

15A10010137

Đinh Văn Hoằng

'16/05/1997

1510A03

34

15A10010109

Trần Mạnh Hùng

'27/03/1997

1510A02

35

15A10010322

Tăng Duy Khánh

'17/07/1997

1510A03

36

15A10010004

Lê Thị Hồng Nhung

'26/04/1997

1510A03

37

15A10010067

Đỗ Thị Thu Trang

'06/06/1997

1510A01

38

15A10010268

Trần Thị Xuyên

'07/12/1997

1510A03

(36944 lần xem)