Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 6-2019

13/05/2019 08:15
 • Căn cứ Kế hoạch năm học 2018-2019;
 • Căn cứ CV số 144/KH-ĐHM của Trường ĐH Mở Hà Nội về kế hoạch xét tốt nghiệp ĐH đối với sinh viên hệ chính quy năm 2019;
 • Theo sự phân công nhiệm vụ của Khoa Công nghệ Thông tin,

Tổ Kế hoạch đào tạo thông báo quy trình nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tới các sinh viên hệ Chính quy đã hoàn thành chương trình đào tạo, có đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định và có nguyện vọng được xét tốt nghiệp vào đợt 2 năm 2019 (tháng 6-2019), cụ thể như sau:

 • Đối tượng: sinh viên tích lũy đủ điều kiện về kết quả học tập, rèn luyện (danh sách kèm theo dưới đây)
 • Thời gian nộp hồ sơ: Thứ Hai ngày 20/05/2019 (8h30-16h00)
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 17
 • Hồ sơ cần nộp gồm:
  1. Đơn đăng ký tốt nghiệp (mẫu 1 theo QĐ 289năm 2017 của VĐHMHN)
  2. Bản cam kết sinh viên (theo mẫu quy định)
  3. Bằng tốt nghiệp THPT (bản photo có công chứng hoặc tương đương)
  4. Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (bản photo có công chứng)
  5. Kết quả Giáo dục Thể chất
  6. Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh còn giá trị đến hết tháng 6/2019.
  7. Bằng tốt nghiệp THPT (bản gốc/chính để kiểm tra – đối với SV trước đây chưa được thẩm định bằng)
 • Trước khi nộp hồ sơ: Sinh viên cần đăng ký ngay với CVHT lớp mình để được đánh giá rèn luyện cho học kỳ 2 năm học 2018-2019, kết quả đánh giá phải được CVHT gửi về bộ phận KHĐT Khoa trước 13:00 ngày 17/5/2019 để kiểm tra trước khi thu hồ sơ của SV.

Lưu ý:  Để được xét CNTN, trước khi nộp hồ sơ này sinh viên phải:

 • Tham gia và hoàn thành (đã được đánh giá đạt) các Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên theo kế hoạch từng năm học.
 • Hoàn thành các nghĩa vụ liên quan (tài chính, thư viện, ...) và đạt đủ các tiêu chuẩn đối với việc xét công nhận tốt nghiệp.

Danh sách sinh viên đủ điều kiện về kết quả học tập:

 

STT Lớp Mã SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GHI CHÚ
1 0011B2 11A100065 Kim Ngọc Anh '20/05/1993 Chưa đạt SHCD
2 0011B1 11A100005 Ngô Quang Bình '03/06/1993  
3 0011B4 11A100198 Vũ Văn Chính '11/09/1993  
4 0011B1 11A100014 Phạm Văn Định '20/06/1993 Chưa đạt SHCD
5 0011B3 11A100150 Nguyễn Ngọc Hoàng '08/01/1990 Chưa đạt SHCD
6 0011B3 11A100171 Trịnh Trần Thanh Quang '20/10/1993  
7 0011B1 11A100049 Lã Duy Tùng '25/04/1993  
8 1210A03 12A10010053 Vũ Văn Điển '11/04/1992 Chưa đạt SHCD
9 1210A06 12A10010339 Đặng Văn Đức '25/11/1990  
10 1210A03 12A10010083 Lê Minh Đức '24/04/1994 Chưa đạt SHCD
11 1210A06 12A10010325 Nguyễn Hữu Giáp '28/03/1994 Chưa đạt SHCD
12 1210A02 12A10010257 Nguyễn Công Hải '18/11/1994  
13 1210A02 12A10010143 Trần Văn Hiện '01/08/1994 Chưa đạt SHCD
14 1210A04 12A10010046 Đỗ Thị Khuyên '07/06/1994  
15 1210A03 12A10010128 Nguyễn Hải Ninh '08/09/1994 Chưa đạt SHCD
16 1210A02 12A10010050 Lê Minh Quân '19/01/1994  
17 1210A04 12A10010242 Phạm Thế Sơn '29/12/1993  
18 1210A01 12A10010217 Nguyễn Dương Thành '07/11/1993 Chưa đạt SHCD
19 1210A05 12A10010289 Nguyễn Thế Toàn '12/02/1994 Chưa đạt SHCD
20 1210A03 12A10010198 Đặng Thanh Tùng '17/09/1994 Chưa đạt SHCD
21 1210A04 12A10010011 Thái Anh '22/01/1994  
22 1310A02 13A10010027 Nguyễn Đức Anh '29/05/1995  
23 1310A02 13A10010125 Trần Duy Anh '02/09/1995  
24 1310A02 13A10010007 Nguyễn Đức Đại '24/09/1995  
25 1310A01 13A10010067 Hoàng Xuân Hiếu '07/12/1994 Chưa đạt SHCD
26 1310A03 13A10010080 Nguyễn Thông Hiếu '02/12/1995 Chưa đạt SHCD
27 1310A02 13A10010148 Hoàng Văn Quân '21/08/1994  
28 1310A03 13A10010118 Đỗ Tuấn Quỳnh '21/08/1995 Chưa đạt SHCD
29 1310A01 13A10010050 Đỗ Mạnh Toàn '09/11/1995  
30 1410A03 14A10010059 Nguyễn Đức Anh '22/08/1996  
31 1410A04 14A10010186 Nguyễn Thị Kim Anh '23/02/1996  
32 1410A04 14A10010213 Nguyễn Tuấn Anh '12/08/1996  
33 1410A01 14A10010068 Nguyễn Thanh Bình '02/05/1996  
34 1410A03 14A10010128 Đỗ Minh Châu '26/05/1996  
35 1410A01 14A10010089 Nguyễn Thành Chung '08/04/1996  
36 1410A04 14A10010017 Đinh Ngọc Dương '20/03/1996  
37 1410A04 14A10010014 Nguyễn Thị Đào '04/02/1996  
38 1410A04 14A10010188 Nguyễn Phúc Đạt '16/09/1996  
39 1410A02 14A10010084 Lê Thu '28/05/1996 Chưa đạt SHCD
40 1410A04 14A10010158 Nguyễn Đức Hiền '04/06/1996  
41 1410A01 14A10010076 Đình Văn Hiếu '14/12/1996  
42 1410A01 14A10010058 Ngô Đức Hiếu '20/05/1996  
43 1410A03 14A10010025 Đặng Thị Khánh Hoà '26/02/1996  
44 1410A02 14A10010073 Phương Xuân Hoàng '06/12/1996  
45 1410A01 14A10010031 Phạm Minh Hòa '30/10/1996  
46 1410A04 14A10010035 Trần Thị Huyền '20/02/1996  
47 1410A04 14A10010171 Nguyễn Thanh Hương '12/06/1996  
48 1410A02 14A10010056 Phạm Thị Hương '07/09/1996  
49 1410A02 14A10010034 Lương Xuân Hữu '16/09/1996  
50 1410A04 14A10010051 Đào Thị Lệ '07/10/1996  
51 1410A04 14A10010057 Nguyễn Thị Tài Linh '07/04/1996  
52 1410A02 14A10010209 Thái Hoàng Linh '14/03/1996 Chưa đạt RL
53 1410A04 14A10010082 Đặng Ngọc Long '18/11/1996  
54 1410A02 14A10010113 Nguyễn Hải Long '07/07/1995  
55 1410A02 14A10010070 Vũ Thị Mai '27/09/1996  
56 1410A02 14A10010022 Lê Thị Nga '04/04/1996  
57 1410A02 14A10010174 Bùi Đình Nghĩa '08/07/1996  
58 1410A04 14A10010039 Trịnh Thị Hồng Oanh '01/12/1995  
59 1410A02 14A10010167 Vũ Hoàng Phúc '23/01/1996  
60 1410A04 14A10010206 Lỗ Hồng Quân '28/06/1996  
61 1410A03 14A10010047 Chu Việt Quỳnh '23/07/1996  
62 1410A01 14A10010007 Đàm Thị Quỳnh '27/07/1996 Chưa đạt RL
63 1410A01 14A10010142 Nguyễn Thế Tài '05/08/1996  
64 1410A03 14A10010212 Nguyễn Hoàng Thạch Thảo '23/08/1996  
65 1410A03 14A10010004 Phạm Thị Phương Thảo '01/11/1996  
66 1410A03 14A10010201 Trần Hoàng Thạch '06/12/1996  
67 1410A01 14A10010136 Phan Đức Thịnh '02/11/1996  
68 1410A02 14A10010042 Nguyễn Thị Lệ Thuỷ '17/02/1996  
69 1410A02 14A10010172 Nguyễn Viết Toán '17/07/1995  
70 1410A04 14A10010037 Trần Xuân Trường '26/10/1996  
71 1410A01 14A10010222 Nguyễn Anh Tuấn '18/12/1996  
72 1410A02 14A10010112 Nguyễn Sơn Tùng '14/05/1996  
73 1410A04 14A10010202 Trần Quang Tùng '09/11/1996  
74 1510A02 15A10010118 Bùi Tiến Anh '05/12/1997 Chưa đạt SHCD
75 1510A03 15A10010071 Dương Phương Anh '27/09/1997  
76 1510A01 15A10010128 Đỗ Thị Minh Châm '25/05/1997  
77 1510A02 15A10010056 Nguyễn Thị Thùy Dương '08/02/1997  
78 1510A02 15A10010044 Bùi Thị Ngọc '04/10/1997  
79 1510A04 15A10010234 Phạm Khánh '21/11/1996  
80 1510A05 15A10010220 Trần Thị Thuý Hằng '05/05/1997  
81 1510A05 15A10010244 Nguyễn Thị Hiếu '27/01/1997  
82 1510A01 15A10010162 Bùi Thị Khánh Huyền '17/11/1996  
83 1510A04 15A10010091 Nguyễn Thị Ngân '06/05/1996  
84 1510A02 15A10010177 Lưu Thảo Nguyên '15/06/1997  

 

(27525 lần xem)