Thông báo thu học phí môn GDQP & GDTC

22/05/2019 13:19
Thông báo thu học phí môn GDQP&GDTC
Tags: Học phí,

Bộ phận kế toán Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thu học phí và kinh phí đi học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Giáo dục thể chất như sau:

 Đối tượng:                 + Hệ Đại học Chính quy nhập học năm 2018

+ Các sinh viên các khóa trước có nhu cầu học.

Các khoản thu:

                                    + Tiền học phí: 11 Tín chỉ

                                    + Tiền vật dụng và kinh phí khác: Theo thông báo

Thi gian, địa điểm thu:

TT

KHÓA

NGÀY THU

THỜI GIAN

GHI CHÚ

I

Địa điểm thu HP: Khu giảng đường Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân

1

1810A1, 1810A2

29/05/2019

8g30-10g30

 

2

1810A3, 1810A4, 1810A5, các khóa trước

30/05/2019

8g30-10g30

 

 

  Ghi chú:

Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đầy đủ và đúng kế hoạch. Sinh viên nộp muộn sẽ bị xem xét không đảm bảo các quyền lợi liên quan.

 

           

(26683 lần xem)

Tin liên quan: