Kết quả duyệt phân công GV hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp 1510B01

04/10/2019 11:03
Khoa thông báo kết quả duyệt phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho sinh viên lớp 1510B01 cùng kế hoạch thực hiện đồ án TN, như sau:

 

(9821 lần xem)