Thông báo lịch khám sức khỏe cho sinh viên nhập học năm 2019

09/10/2019 14:51
Căn cứ Thông báo số 41/TB-CTSV ngày 07/10/2019 của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên - Trường Đại học Mở Hà Nội về việc triển khai kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên năm nhất năm học 2019 - 2020
Tags: BHYT, thông báo,

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch khám sức khỏe:

Địa điểm khám: Khu giảng đường Khoa Công nghệ Thông tin. Tầng 5 (P51)

STT LỚP NGÀY KHÁM THỜI GIAN
1 1910A1, 1910A2, 1910A3 21/10/2019

 7h00-9h30

2 1910A4, 1910A5 21/10/2019 9h30 - 11h00

Khám sức khỏe là điều kiện để hoàn thiện hồ sơ sinh viên, yêu cầu các sinh viên  tham gia đầy đủ, đúng thời gian qui định.

Ghi chú: Sinh viên không ăn sáng để tiện cho việc xét nghiệm máu được chính xác.

(32795 lần xem)